Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby poskytované společností SGS v oblasti auditů zemědělských vstupů vám umožňují zůstat konkurenceschopnými a udržet si důvěru zákazníka.

Pomůžeme vám zajistit dodržování mezinárodních požadavků kladených na bezpečnost a jakost potravin a podpořit udržitelnost vašeho podnikání, včetně zajištění lepší a udržitelnější výroby, a sociální a environmentální odpovědnost.

Využitím našich služeb v oblasti hodnocení hospodaření v zemědělství zahrnující pilotní audity a závěrečná osvědčení můžete těžit z naši celosvětové účasti, nezávislosti a bezkonkurenční reputace v otázce řešení auditů a osvědčení. Vedle hodnocení dodavatele a certifikace bezpečnosti potravin vám nabízíme certifikační schémata týkající se spravedlivého trhu, životního prostředí, řízení jakosti, sociální zodpovědnosti a udržitelnosti.

Můžeme vám poskytnout osvědčení široké řady zemědělských vstupů až po postupy v zemědělství, osvědčení vašich vlastních postupů, které používáte, a potvrdíme váš soulad s osvědčenými zemědělskými postupy (GAP). Tato osvědčení poskytujeme v souladu s certifikačními kritérii, která byla stanovena následujícími organizacemi:

 • Britským obchodním konsorciem (BRC) - nejdůležitější obchodní asociací pro maloobchod ve Spojeném království;
 • GlobalGAP - organizací stanovující dobrovolné normy pro poskytování osvědčení pro zemědělské výrobky na celém světě a pracující na základě osvědčených zemědělských postupů;
 • Systémem preventivních opatření sloužící k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů (HACCP) – potravinářský průmysl uplatňuje tento systém na všech stupních výroby a zpracování potravin (včetně balení a distribuce) k identifikaci potenciálních zdravotních rizik a díky němu pak tato rizika snižuje nebo odstraňuje;
 • Mezinárodní finanční korporací (IFC) - tato organizace vypracovala velké množství potravinových projektů v Asii, východní Evropě a Latinské Americe;
 • ISO 22000 - tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin a zahrnuje principy HACCP;
 • SQF 1000 - tato norma byla vyvinuta Úřadem pro bezpečnost a jakost potravin (SQF), tyto stanovy vycházející z principů HACCP hodnotící dodavatele a splňují požadavky na prvovýrobce zahradnických produktů, masa, drůbežího masa, mléčných výrobků, vajec, kávy, obilovin a produktů rybolovu a akvakultury;
 • Balíčkem jediného potravinového auditu - jedná se o náš vlastní postup v provádění auditu, který umožňuje splnit většinu mezinárodně uznávaných norem týkajících se bezpečnosti a jakosti potravin, a to díky jedinému auditu.
 • Certifikační schémata v oblasti udržitelnosti:
  • Dobrovolný režim týkající se udržitelné biomasy a biopaliv (2BSvs)
  • Mezinárodní systém certifikace biomasy a biopaliv (ISCC)
  • Bonsucro (dříve iniciativa Za lepší cukrovou třtinu)
  • NTA8080 (Certifikace udržitelné biomasy, původně z Nizozemí)
  • Systém zabezpečení trvalé udržitelnosti bioenergie (RED Bioenergy Sustainability Assurance - RBSA)
  • REDcert – certifikace týkající se směrnice obnovitelných zdrojů energie poskytovaná v Německu zemědělskými podniky a odvětvími zabývajícími se biopalivy
  • Režim kulatého stolu projednávající závazek obnovitelných pohonných hmot (Round Table on Renewable Transport Fuels Obligation - RTFO)
  • Režim kulatého stolu projednávající otázku zodpovědné produkce sóje (Round Table on Responsible Soy - RTRS)
  • Režim kulatého stolu projednávající otázku udržitelné produkce palmového oleje (Round Table on Responsible Palm Oil - RSPO)

Jsme také aktivně zapojeni do mnoha dalších v současné době se rozvíjejících auditových a certifikačních režimů.

Obraťte se na společnost SGS ještě dnes a zjistěte, jak vám mohou naše audity v oblasti zemědělské výroby a zemědělských vstupů zajistit jistotu na trhu a soulad s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti a jakosti potravin.