Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby v průběhu fáze výstavby průmyslových zařízení a jejich uvádění do provozu od SGS – komplexní spektrum služeb od plánování k provozu s cílem zajištění úspěšného dokončení vašeho projektu.

Při stavbě průmyslového zařízení je třeba v průběhu fáze výstavby a uvádění do provozu pro zajištění úspěšného dokončení myslet na mnohé.

Během výstavby je například nutné ověřování, zda jsou veškeré práce dodávány v rámci sjednané ceny a harmonogramu a v souladu s technickou dokumentací, předpisy, normami a stavebním povolením. Musíte mít také zajištěno vyhotovení a správné vystavení veškerých dokladů, osvědčení a prohlášení.

Jakmile máte svoje nové průmyslové zařízení hotovo, musí se převést z fáze výstavby do provozu. A zde je potřeba pomoci. Ke spuštění je nutný školený personál, funkční vybavení a komplexní zkoušky zařízení. Tím se z procesu uvádění do provozu stává zásadní bod pro úspěšné a včasné zahájení činnosti.

Naše komplexní spektrum služeb v průběhu výstavby a uvádění do provozu vám nabízí efektivní pomoc v procesu dotažení vašeho projektu průmyslového zařízení z fáze plánování až do fáze provozu.

Nabízíme vám jedinečné průmyslové znalosti, zkušenosti a prostředky. Díky tomu vám můžeme pomoci omezit technická rizika, předejít konstrukčním vadám, splnit veškeré příslušné předpisy a normy, mít rozpočet pod kontrolou a držet se plánu.  

Díky naší celosvětové síti více než jednoho tisíce poboček jsme schopni pomoci vám s vaším průmyslovým projektem v každičké fázi a téměř v každém státě.

Spojte se s námi ještě dnes a můžeme projednat způsob, jak naše služby v průběhu výstavby a uvádění do provozu pomohou zajistit úspěšné dokončení vašeho průmyslového projektu.