Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS nabízí služby kontroly vašich dřevěných obalových materiálů před přepravou, včetně vydání odpovídajícího osvědčení, a také fumigaci (dezinsekci) a tepelné ošetření těchto materiálů.

Dodržování předpisů týkajících se dřevěných obalových materiálů zajišťujeme poskytováním služeb, které jsou v souladu s nařízením č.15 Mezinárodních standardů rostlinolékařských opatření (ISPM 15).

Opatření č. 15 standardů ISPM, které byly vyvinuty na základě Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC), umožňuje předejít zavlékání chorob a hmyzu mezinárodní přepravou, což by mohlo negativně ovlivnit pěstování rostlin a celý ekosystém. Dodržováním těchto předpisů proto potvrzujete svou kompetenci v oblasti veřejného zdraví a svou angažovanost v oblasti environmentálních zájmů.

Postaráme se o váš dřevěný obalový materiál včetně palet a přepravek - zajistíme jejich dezinfekci nebo tepelné ošetření. Zároveň dodržujeme příslušné bezpečnostní, jakostní a environmentální předpisy a na požádání vám můžeme vystavit odpovídající osvědčení v papírové nebo elektronické podobě.

Obraťte se na společnost SGS ještě dnes; zajistíme, aby váš dřevěný obalový materiál odpovídal požadavkům standardu ISPM 15 a abyste získali potřebné osvědčení.