Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Cílem služeb společnosti SGS v oblasti třídění obilovin na místě je identifikovat, klasifikovat a rozdělit obiloviny co nejrychleji a nejpřesněji do předem stanovených oblastí skladování.

Jsme schopni rychle sestavit mobilní testovací laboratoře na silech a ve skladech, kde je uloženo vaše zboží. Naše školené týmy pro třídění obilovin mohou být přítomny na sile při přejímce, skladování a vyskladnění a provádět nepřetržitou kontrolu kvality a kvantity vašeho zboží.

Procesy, které využíváme při třídění obilovin, umožňují rovněž selektivní tvorbu směsí. To znamená, že můžete určit, která kombinace obilovin nejlépe odpovídá specifikacím daným ve smlouvě v době nakládky na nákladní automobily, vlaky, nákladní čluny nebo lodě. Tato optimalizace směsí pak zpětně maximalizuje hodnotu vaší komodity tím, že na základě kvalitativních dat určí nejlepší průměr dostupných produktů.

Přístup k datům v reálném čase

Díky přístupu k našemu uživatelsky příjemnému systému sledování v reálném čase přes webové rozhraní můžete sami monitorovat data týkající se kvality a kvantity a předávat je dál příslušným osobám v rámci dodavatelského řetězce.

Naše služby v oblasti třídění obilovin eliminují problémy související s kvalitou a maximalizují hodnotu vašich komodit. Obraťte se na společnost SGS ještě dnes a získejte více informací.