Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Přezkum lesních kultur poskytovaný společností SGS vám může pomoci přilákat investice díky nezávislému podávání zpráv o aktuálním stavu, pravděpodobném růstu a předpokládané hodnotě vašeho lesního hospodářství.

Naše služby v oblasti přezkumu lesních kultur zajišťují také dodržení příslušných Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS 41) vyžadujících výpočet reálné hodnoty (fair value) vašich aktiv v podobě biologických kultur. Bez formálního přezkumu lesních kultur může být tento výpočet proveden na základě interních hodnocení, proměnných a požadavků s poskytnutím hodnocení provedených třetí stranou, například pomocí postupů v oblasti řízení lesních kultur doložených nezávislým osvědčením.

Tato koncepce však stěží odhalí nesrovnalosti mezi interními a externími hodnoceními. Na základě přezkumu dokumentů a zejména pomocí našich vlastních posouzení stanovišť může námi poskytovaný přezkum lesních kultur tuto propast vyplnit. Naše společnost renomovaná svými znalostmi a nezávislostí v této oblasti může poskytnout nestranné konečné vyjádření týkající se modelu hodnocení lesních kultur. Výpočet provádíme na základě čistých současných hodnot lesních kultur získaných z dostupných cenových ukazatelů v rámci trhu s produkty lesního hospodářství.

Rozsah našich služeb:

Náš přezkum lesních kultur založený na kombinaci teoretických studií a jejich ověření v praxi zahrnuje hloubkovou analýzu vašich postupů v oblasti řízení lesních kultur. Tyto studie zahrnují:

  • revizi infrastruktury, dopravy a zpracovatelských zařízení;
  • evidenci počtu rostoucích stromů a jejich průměru;
  • vzrůst porostu;
  • objemy porostů;
  • revizi systémů lesního hospodářství a aplikované cenové modely řeziva;
  • revize nákladů a řízení rizik;
  • revizi hodnotového modelu a čisté současné hodnoty lesní kultury.

Nezávislé podávání zpráv o aktuálním stavu, pravděpodobném růstu a předpokládané hodnotě vašeho lesního hospodářství vám pomůže přilákat investory. Obraťte se na naši společnost SGS a získejte více informací o službách v oblasti přezkumu lesních kultur.