Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby SGS v oblasti inventarizace lesních porostů a související poradenství pomáhají minimalizovat rizika spojená se stávajícími i plánovanými lesními porosty.

Zhodnotíme ekonomické i environmentálníimplikace vašich projektů výsadby lesních porostů; můžeme pracovat v různých regionech, s různými půdami a za různých vodních a klimatických podmínek.

Poskytujeme komplexní nezávislá hodnocení nově zakládaných i stávajících porostů a pomůžeme vám vybudovat důvěru v rámci odvětví a investičního společenství. Naše inventarizace lesních porostůpřesně definuje to, co je k dispozici nyní, a zhodnotí možnosti využití v budoucnu. Naše hodnocení může obsahovat i posouzení potenciálu vašeho lesa pro účely pevných biopaliv.

Naše služby inventarizace lesních porostů vám umožní sestavit strategii technické správy vašeho lesa/lesů, odhadnout finanční implikace různých kroků a rozhodnout se, zda potřebujete investice. Naše typická inventarizace zahrnuje následující body:

 • popis lokality, příjezdových cest, okolí, sousedních porostů;
 • povrchové ověření;
 • popis environmentálních omezení, ochrany rostlin, sociálně-ekonomických podmínek;
 • odběr vzorků inventáře lesních stromů plus počet, přírůstky a objemy;
 • evidentní stav zdraví porostu;
 • popis možnosti obnovy;
 • hodnocení související s úrodou;
 • fotografickou reportáž a satelitní mapování;

poradenství.

Pokud nemáte přístup k výzkumným zdrojům a aktuálním informacím o nejmodernější technologii, trendech a zařízeních, naše poradenství týkající se lesních porostů vám může pomoci. Ukážeme vám, jak získat tyto informace, podpoříme vás při zdokonalení vaší stávající praxe a pomůžeme vám dosáhnout vyšší efektivity a návratnosti investic.

Mezi naše služby v oblasti lesního poradenství patří:

 • použití zemědělské a lesní technologie;
 • exploatace;
 • fertilizace;
 • správná lesní praxe a úroda;
 • ochrana proti škůdcům a kontrola nežádoucích druhů;
 • opětovné zalesnění;
 • nová výsadba;
 • hospodaření s půdou;
 • probírka.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se, jakým způsobem vám mohou naše služby inventarizace lesních porostů a lesní poradenství pomoci minimalizovat rizika na základě hodnocení ekonomických a environmentálních implikací vašich plánů výsadby.