Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Technické služby SGS podle modernizačního zákona o bezpečnosti potravin (FSMA) jsou přizpůsobeny vašim potřebám a podporují vaši cestu k vyhovění.

Technické služby FSMA jsou navrženy tak, aby podporovaly provozy, dovozce a farmy a pomáhaly jim odstranit překážky v souladu s řadou specializovaných řešení. Patří mezi ně:

  • kontroly souladu označení;
  • kontroly programů environmentálního monitoringu;
  • služby zajištění programů verifikace zahraničních dodavatelů (FSVP);
  • kontroly dokumentace u zákazníka i kontroly na dálku;
  • kontroly rizik produktů.

Tyto služby jsou doplněny řadou dalších služeb, které pro naše klienty znamenají snížení stresu souvisejícího s vyhověním. Všechny tyto technické služby poskytují techničtí experti SGS, kteří se specializují na FSMA.

Proč využít technických služeb SGS v oblasti FSMA?

Naše služby nabízejí:

  • přímý přístup k expertům FSMA naší společnosti kdekoli na světě s dostupnou podporou v místním jazyce;
  • úsporné služby SGS, které lze provádět při kontrolách od stolu, nebo při návštěvách u zákazníka, podle toho, čemu dáváte přednost;
  • nižší organizační stres a zaměření na oblasti, které jsou důležité pro vyhovění společnosti v oblasti příslušných pravidel FSMA;
  • urychlený proces plnění termínů pro vyhovění.

Jsme přední globální poskytovatel služeb v oblasti auditů a vyhovění a nabízíme účinná řešení, abychom pomohli ochránit kvalitu, bezpečnost a udržitelnost ve všech stádiích dodavatelského řetězce potravin. Naše odbornost v oblasti FSMA vám pomůže správně se rozhodnout a prokázat náležitou péči prostřednictvím našich komplexních FSMA služeb vyhovění.

Jsme přítomni ve více než 130 zemích světa a naši odborníci mluví místním jazykem, rozumějí kultuře místního trhu a působí po celém světě jednotně, spolehlivě a úsporně.

Máme harmonizovaný přístup k poskytování služeb našim zákazníkům, který poskytuje výhodu největší nezávislé sítě odborníků na spotřební výrobky na světě.

Kontaktujte nás ještě dnes a dovolte nám poskytnout vám pomoc na vaší cestě vyhovění v oblasti FSMA.