Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Testování trvanlivosti potravin od společnosti SGS pomáhá výrobcům potravin vyhovět zákonným nebo obchodním požadavkům tím, že se ověřuje, že výrobky mají vyznačené správné datum spotřeby.

Potravinové výrobky musí splnit vnitrostátní a mezinárodní předpisy pro hygienu potravin týkající se trvanlivosti. To napomáhá zajistit bezpečnost spotřebitelů i vyhovění pro vaši organizaci, obojí pak přispívá k zachování dobrého jména a pověsti vaší značky. Můžeme posoudit kvalitu vašich výrobků, abychom zajistili, že toto splňují.

Naše laboratoře pro testování potravin pracují s každým výrobkem v průběhu určitého času a mezi použité postupy patří mikrobiální indikátorová analýza i senzorické, fyzikální a chemické testování. Pokud je například výrobek určen k tomu, aby vydržel 90 dní při teplotách v chlazeném stavu, uchováváme ho dle požadavku a testujeme vzorek na počátku a v čase celé doby trvanlivosti - a v případě potřeby i delší.

Naše služba testování životnosti vám pomůže rozpoznat, jak se změní váš potravinářský výrobek v průběhu času, zjistíte změny složení, balení nebo další faktory, které pomohou prodloužit životnost a zvýšit zisk.

Máme řádně akreditované laboratoře pro testování potravin po celém světě, což nám pomáhá zajistit, aby byl tento proces pro vás co nejspolehlivější, nejúčinnější a neúspornější.

Obraťte se na nás, abyste se dozvěděli, jak mohou být pro váš podnik užitečné naše služby v oblasti rychlého testování trvanlivosti potravin.