Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby testování zvířecích krmiv od společnosti SGS pomáhají udržet zdraví zvířat a zajišťují, aby dodavatelé, výrobci a uživatelé zvířecích krmiv vyhověli vnitrostátním a mezinárodním předpisům.

Jste-li součástí dodavatelského řetězce krmiv pro vodní živočichy, drůbež, prasata a hospodářská zvířata, musíte vědět, že krmiva obsahují správné výživové látky ve správném množství. Je také nutné, aby krmivo nepřekročilo maximální povolené množství mykotoxinů, veterinárních léčivých přípravků, pesticidů a dalších chemických znečišťujících látek.

Zvířata, která jsou vyživována krmivy s nízkým obsahem výživových látek nebo vysokým obsahem mykotoxinů, řádně nevyrostou a budou produkovat méně mléka a vajec, než je norma. Tato zvířata také pravděpodobněji onemocní a mohla by dokonce uhynout, což se také stává v případě přítomnosti nadměrného množství pesticidů a chemických znečišťujících látek.

Je-li hladina veterinárních léčivých přípravků příliš nízká, nebudou účinné. Je-li jejich hladina příliš vysoká, zanechají tyto přípravky nepřijatelné stopy v mléku, vejcích a dalších potravinách určených pro lidskou spotřebu. Spotřebitelé si musí být jistí, že jejich potraviny vyhověly všem příslušným zkouškám na znečišťující látky.

Naše akreditované zkušební laboratoře jsou snadno přístupné a poskytují služby velkému počtu výrobců zvířecích krmiv a krmiv pro vodní živočichy a farmářským provozům. Komplexní služby inspekce, analýzy a testování zvířecích krmiv společnosti SGS zajišťují, že vaše organizace neohrožuje zdraví zvířat nebo lidí. To znamená, že naše služba také pomáhá minimalizovat riziko vašeho nevyhovění, nepříznivé publicity a právní nápravy.

Kontaktujte nás, abyste se dozvěděli, jak pro váš podnik mohou být užitečné naše služby v oblasti testování zvířecích krmiv a krmiv pro vodní organismy.