Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby poskytování osvědčení elektronickou cestou společnosti SGS výrazně urychluje proces dokumentace a pomáhá vyloučit náklady a prostoje spojené s vydáváním a zasíláním osvědčení ve fyzické podobě.

Po dokončení kontroly můžeme vytvořit a poslat osvědčení v digitální podobě všem příslušným stranám na celém světě. Naše elektronická osvědčení jsou uznávána obchodními partnery, bankami a dalšími finančními institucemi a zcela odpovídají požadavkům pravidel Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy pro elektronickou prezentaci (eUCP).

Náš online systém vám z důvodů vaší bezpečnosti umožňuje ověřit vaše elektronická osvědčení a vést záznamy o všech přijatých osvědčeních. Je také možné poslat další dokumenty týkající se každého odvětví (např. Popis skutkového stavu a Osvědčení o původu). Tyto dokumenty potom můžeme certifikovat jako kopie společnosti SGS.

Získejte více informací o tom, jak vám mohou služby v oblasti poskytování osvědčení elektronickou cestou společnosti SGS ušetřit peníze a čas spojený s vašimi obchodními aktivitami.