Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V rámci služeb průzkumu škod vám předložíme faktickou nezávislou zprávu, která vám pomůže určit stav vaší zásilky a možné příčiny škody.

Na základě zjištění povahy a rozsahu škody prostřednictvím našeho průzkumu poškození zásilky vám můžeme pomoci snížit případné finančí ztráty plynoucí z poškození zboží a produktů.

Díky tomu, že máme svá zastoupení po celém světě, můžeme provést průzkum škody u vašich komodit, ať se nacházejí kdekoli v rámci dodavatelského řetězce. Vedle nezávislého ověření a dokumentace škody vzniklé na vašem zboží může naše zpráva o průzkumu škody v případě potřeby rovněž ověřit vaši náležitou péči (due diligence).

Ostatní služby v oblasti přepravy a expedice

Náš průzkum škod je jednou z mnoha oblastí služeb, které se zaměřují na přepravu a expedici vašich komodit. Dále sem patří:

  • řešení v oblasti auditu;
  • inspekce čistoty;
  • fumigace a kontrola škůdců;
  • řešení v oblasti záruky;
  • dohled při nakládce a vykládce;
  • služby logistické podpory;
  • odběr a analýza vzorků.

Pokud se chcete dozvědět, jak snížit finanční ztráty utrpěné následkem poškození produkce, kontaktujte společnost SGS ještě dnes.