Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pomáháme zajistit, aby vaše logistické služby v oblasti potravin vyhověly mezinárodním předpisům bezpečnosti potravin a zejména logistickým normám IFS (mezinárodní stanovené nomy). Vyhovění prokazuje váš závazek v oblasti jakosti a bezpečnosti potravin v celém procesu skladování a distribuce.

Jako nezávislý poskytovatel logistických služeb nebo jako zprostředkovatel a/nebo dovozce v oblasti potravin s vlastními skladovacími a dalšími provozy musíte těmto předpisům vyhovět. Logistika IFS zahrnuje dopravu, distribuci a nakládku a vykládku potravin a dalších výrobků. Normu lze použít u zboží těžkého průmyslu, automobilů, vlaků, lodí, letadel a dalších typů dopravy i u skladovacích provozů.

Díky naší globální síti a rozsáhlým odborným znalostem vám můžeme poskytnout akreditované auditorské a certifikační služby v každém logistickém uzlu vašeho dodavatelského řetězce, a to bez ohledu na jeho umístění. Zajištění vašeho vyhovění vám také může pomoci zlepšit provozní účinnost a kvalitu produktu a uspořit tak peníze a snížit riziko v oblasti ručení.

Obraťte se na nás již nyní, abyste zjistili, jak vám můžeme pomoci dosáhnout certifikace IFS a zúročit přínosy vyhovění předpisům.