Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace bezpečnosti potravin podle světové normy BRC od společnosti SGS – splňte tuto normu, abyste zajistili náležitou péči a získali schválení dodavatelů.

Dosažení certifikace podle světové normy pro bezpečnost potravin BRC prokazuje úroveň vaší kompetence v oblasti HACPP, hygieny, bezpečnosti potravin a systémů jakosti. Současně prokazuje váš závazek vůči bezpečnosti spotřebitelů a vztahům se zainteresovanými osobami.

Jsme schváleni společností BRC, abychom nabízeli certifikační audity a jako světová jednička v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikace má naše společnost k dispozici globální síť potřebnou pro nabídku těchto služeb bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Výhody certifikace

Certifikace pomůže naplnit očekávání zákazníků na základě předložení plánů, programů a systémů, které norma vyžaduje:

  • plán analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů v oblasti bezpečnosti potravin pro řízení rizik přístupem krok po kroku podle pokynů KODEXU Alimentarius,
  • závazek nejvyššího vedení poskytovat dostatečné zdroje pro splnění normy,
  • systém řízení jakosti, který obsahuje organizační a řídicí politiky potřebné k zavedení rámce pro splnění této normy,
  • řada předběžných programů, které se zabývají základními ekologickými a provozními podmínkami potřebnými pro výrobu bezpečných potravin a kontrolu vnitřních rizik ošetřených osvědčenými postupy v oblasti výroby a hygieny.

Proč si zvolit světovou normu pro certifikaci bezpečnosti potravin BRC?

Normu BRC uznává Globální iniciativa za bezpečnost potravin (GFSI), program, jehož cílem je harmonizovat mezinárodní normy bezpečnosti potravin za podpory vedoucích světových prodejců a výrobců potravin. Uznání ze strany GFSI tedy znamená, že můžete využít světovou normu BRC ke splnění požadavků těchto hlavních hráčů v rámci jednoho mezinárodně uznávaného systému řízení bezpečnosti potravin.

Obraťte se na nás již nyní, abyste zjistili, jak můžeme potvrdit váš soulad se světovou normou pro bezpečnost potravin BRC a prokázat vaši provozní způsobilost.