Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace podle světové normy BRC pro skladování a distribuci od SGS prokazuje vyhovění a kompetenci na základě této normy uznávané ze strany GFSI.

Díky naší celosvětové síti jsme schopni vám nabídnout certifikaci v souladu s normou BRC pro skladování a distribuci bez ohledu na to, kde se nacházíte vy nebo vaši dodavatelé. Norma se vztahuje na poskytovatele služeb v oblasti skladování, distribuce a velkoobchodních služeb pro potraviny, obaly a spotřební výrobky. Norma se také uplatňuje v případě, že skladujete a poskytujete smluvní služby v oblasti předem zabalených potravin, obalů a spotřebního zboží, například když provádíte kontroly výrobků a/nebo kompletaci balení položek pro maloobchodní prodej.

Světová norma BRC pro skladování a distribuci je mezinárodně přijímaná a uznávaná ze strany Globální iniciativy za bezpečnost potravin (GSFI) a umožňuje úplné pokrytí potravinového řetězce - z farmy až ke spotřebiteli. Norma stanovuje nový standard kvality včetně:

  • zapojení managementu;
  • hodnocení nebezpečí a rizik;
  • bezpečnosti produktů a systému řízení jakosti;
  • řízení dodavatelů a služeb od subdodavatelů;
  • lidských zdrojů;
  • potenciálního rizika podvodů s potravinami/pančování potravin v celém dodavatelském řetězci; 
  • sledovatelnosti zpět do posledního místa výroby.

Certifikace podle normy BRC prokáže vaše řízení nákupu, specifikace a kontrolu subdodavatelů v celém dodavatelském řetězci. To vám a vaší dodavatelské síti pomůže osvojit si ty nejpřísnější normy pro bezpečnost potravin a vyhovět požadavkům zákazníků. Platná certifikace podle standardu BRC- udělená ze strany SGS - navíc zvyšuje vaše možnosti přístupu na globální trhy.

Proč si zvolit společnost SGS?

Bez ohledu na to, kde působíte, k auditům využíváme naše auditory, kteří mluví místním jazykem a znají místní kulturu. Abychom pomohli zajistit, že jsou za všech okolností dodržovány správné postupy řízení bezpečnosti produktů, jsou audity potravin a obalů prováděny každý rok a v případě spotřebních výrobků každých 18 měsíců po druhém auditu.

Už teď se na nás obraťte a dozvíte se, jak můžeme zlepšit renomé vaší organizace udělením certifikátu na základě normy BRC pro skladování a distribuci.