Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace programu dobrovolného kvalifikovaného dovozce FSMA (VQIP) od SGS vám pomůže splnit požadavky certifikace třetí strany zahraničních dodavatelů.

Zákon o modernizaci bezpečnosti potravin (FSMA) VQIP je program certifikace třetí strany akreditovaný FDA. Zahraniční dodavatelé mohou požádat o certifikaci FSMA VQIP, která je nutným požadavkem pro dovozce žádající o VQIP.

Naše společnost aktivně usiluje o získání akreditace pro certifikaci FSMA VQIP. Mezitím nabízíme celou řadu služeb, které pomáhají zahraničním dodavatelům připravit se na certifikaci, včetně:

  • Předcertifikačních auditů pro stanovení mezer v současném systému dodavatele
  • Školení zaměstnanců dodavatele, abychom jim pomohli získat schopnosti vyžadované předpisy FSMA
  • Testování produktů, monitorování životního prostředí, přezkum označování a další technické služby pro zajištění shody s předpisy USA

Proč si zvolit certifikaci VQIP?

Certifikace VQIP vám pomůže:

  • Splnit požadavky certifikace třetí strany zahraničních dodavatelů – nutného požadavku US dovozců usilujících o proces žádosti VQIP
  • Požádejte o certifikaci FSMA jako zahraniční dodavatel (jiný než z USA)

Certifikaci VQIP lze udělit na základě neohlášeného regulačního auditu. Vyžaduje se každoroční certifikace.

Přední světový poskytovatel certifikace

Jako světová jednička v oblasti poskytování služeb verifikace a certifikace vám nabízíme profesionální odbornost v oblasti požadavků VQIP.

VQIP je:

  • Také používán na základě příkazu FDA u určitých potravinářských provozů v konkrétních zemích v důsledku vyhodnocení rizik ze strany FDA
  • Použitelný u všech kategorií potravin regulovaných ze strany FDA, včetně kategorií mimo působnost pravidel Preventivních kontrol, jako jsou mořské plody, džusy atd.

Chcete-li se dozvědět více informací o tom, jakou pomoc vám můžeme poskytnout při přípravě na certifikaci VQIP, kontaktujte nás ještě dnes.