Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Prokažte shodu s požadavky FSMA prostřednictvím certifikace Programu verifikace zahraničních dodavatelů (FSVP) od společnosti SGS.

Certifikace podle zákona o modernizaci bezpečnosti potravin (FSMA) FSVP umožňuje zahraničním dodavatelům (jiným než z USA) získat certifikaci na základě verifikačního auditu zahraničního dodavatele.  Naše společnost aktivně usiluje o získání akreditace pro certifikaci FSMA FSVP. Mezitím nabízíme celou řadu služeb, které pomáhají zahraničním dodavatelům připravit se na certifikaci, včetně:

  • Předběžného auditu FSVP pro stanovení mezer v současném systému dodavatele
  • Školení zaměstnanců dodavatele, abychom jim pomohli získat schopnosti vyžadované preventivními kontrolami a jinými použitelnými předpisy FSMA
  • Testování produktů, monitorování životního prostředí, přezkum označování a další technické služby pro zajištění shody s předpisy USA

Proč si zvolit certifikaci FSVP?

Certifikace FSVP vám pomůže:

  • Prokázat shodu vaší organizace s FSMA
  • Omezit časovou náročnost řady auditů dodavatelů absolvováním jednoho certifikačního auditu, které vyžadují dovozci z USA

Certifikace Programu verifikace zahraničních dodavatelů jsou každoročně obnovovány.

Přední světový poskytovatel certifikace

Jako světová jednička v oblasti poskytování služeb certifikace, verifikace, školení a testování vám nabízíme profesionální odbornost v oblasti požadavků FSVP.

Chcete-li se dozvědět více informací o tom, jakou pomoc vám můžeme poskytnout při přípravě na certifikaci FSMA FSVP, kontaktujte nás ještě dnes.