Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby testování hygieny potravin od SGS - úplný rozsah zkoušek bezpečnosti a hygieny potravin pro prokázání vyhovění hygienickým předpisům.

Ochrana vaší značky a spotřebitelů před kontaminací má mimořádný význam pro provozovatele služeb v oblasti potravin a výrobce potravin. Znečišťující látky, alergeny a mikroorganismy se snadno přenášejí, ale správné postupy manipulace a účinný režim testování mohou riziko kontaminace minimalizovat.

Vzorky (stěry) se provádějí na úrovni zákazníka, např. v restauracích, hotelech, nemocnicích a ve výrobních provozech. Stěry se pak zasílají do našich laboratoří akreditovaných podle ISO 17025, kde jsou testovány na mikroorganismy a alergeny. Provádíme klasické i rychlé testování na mikroorganismy i testování na alergeny.

Indikátorové druhy

Řízení nákladů a doby obratu jsou důležité; prodlevy mohou vystavit zaměstnance a spotřebitele nepřijatelnému riziku. Testování indikátorových druhů je inteligentní způsob posouzení hygieny a podmínek tak, aby bylo možné zajistit rychlé varování před kontaminací a upozornit na potřebu dalšího diagnostického testování. Mezi běžné indikátory, které se testují, patří:

  • celkový počet aerobních zárodků;
  • kvasinky a plísně;
  • siřičitany redukující Clostridia;
  • fekální koliformní bakterie;
  • Enterobactericeae;
  • Enterococcus spp.;
  • Staphylococcus aureus;
  • Escherichia coli

a pro sledování patogenů životního prostředí:

  • Salmonella spp.;
  • Listeria spp.

Požadavky předpisů

Testování bezpečnosti a hygieny potravin se liší podle předpisů hygieny potravin dané země a podle výrobku. Naši odborníci vám mohou poradit v oblasti příslušných předpisů a požadavků testování.

Účinné testování pomáhá zabránit tomu, aby se dostaly kontaminované výrobky ke spotřebitelům, snižuje riziko ničení výrobků na základě falešně pozitivních zkušebních výsledků. Nesprávně navržený a provedený program testování může vést k uvolnění kontaminovaného výrobku do dodavatelského řetězce.

Obraťte se na vaši místní kancelář SGS, abyste se dostali do naší světové sítě laboratoří pro testování potravin akreditovaných podle ISO 17025.