Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby kontroly označování potravin od společnosti SGS snižují riziko, že výrobky budou odmítnuty kvůli nesprávnému označení.

Okolo 40 % odmítnutých výrobků v EU a Americe je důsledkem nesprávného označení, kdy 30 % výrobků stažených z trhu je způsobeno nepřiznanými alergeny. Těmto problémům můžete zabránit dvěma způsoby: Za prvé tím, že budete vědět, že při zpracování složek výrobku se používají určité alergeny; za druhé tak, že je správně uvedete na etiketě.

Naše služby kontroly značení výživových hodnot a testování výživové/zdravotní hodnoty potraviny zajistí, že budou uvedeny všechny složky. Kromě toho vám naše odbornost v oblasti testování výživové hodnoty potravin pomáhá ověřit, že se na vnitrostátních trzích používají správné složky, které jsou tam povoleny. Tak se ušetří náklady, čas a zamezí se možnému poškození pověsti v případě stahování výrobků z trhu a současně se zajistí vaše vyhovění předpisům.

Kontrolujeme označování z hlediska vyhovění předpisům – a správného jazyka – v 84 různých zemích a ověřujeme, že jsou na etiketě uvedeny správné složky. Máme partnery, kteří mohou na základě provedené analýzy vytvořit panel výživových dat. Výsledky naší služby mohou vést v určitých zemích ke změně složení nebo k rozhodnutí o zastavení dodávek na tyto trhy.

Abychom omezili riziko vašeho nevyhovění, můžeme provádět kontrolu vašeho označování podle těchto kritérií:

 • vyhovění z hlediska alergenů;
 • textové prohlášení o vyhovění z hlediska zdraví a výživové hodnoty;
 • prohlášení totožnosti - vyhovění normám země;
 • označení složek;
 • rozložení obsahu štítku;
 • prohlášení o čistém množství obsahu;
 • analýza výživové hodnoty a panel výživových dat;
 • místo a název podniku;
 • rozhodné právo;
 • obsah alkoholu;
 • vyhovění jazyku;
 • vyhovění velikosti podle typu;
 • země původu.

Vzhledem k tomu, že máme kanceláře a zkušební zařízení po celém světě, může vám naše společnost nabídnout skutečně světovou/místní službu kontroly označování potravin, která omezí riziko chyb při označování a pomůže zajistit vaše vyhovění.

Již nyní nás kontaktujte, abyste se dozvěděli více informací.