Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS může provádět testy široké škály reziduí pesticidů v potravinách a pomoci vám tak splnit maximální limity reziduí (MRL) stanovené v řadě zemí.

Rezidua pesticidů podléhají všude ve světě přísným legislativním opatřením za účelem ochrany spotřebitelů. Pokud chcete získat jistotu, že váš výrobek odpovídá mezinárodním regulatorním požadavkům, naše služby v oblasti analýzy reziduí pesticidů představují důležitý nástroj identifikace a kontroly reziduí.

Je velice dobře známo, že nadměrné používání pesticidů může vést k výskytu škodlivého množství nebezpečných chemických látek v potravinovém řetězci. Lidé konzumují stále větší množství čerstvého ovoce a zeleniny; tyto čerstvé výrobky jsou však nejvíce náchylné k výskytu reziduí pesticidů.

Na bázi kapalinové chromatografie a plynové chromatografie můžeme provádět testy stovek reziduí pesticidů, mimo jiné:

 • fungicidů;
 • herbicidů;
 • insekticidů;
 • moluscicidů;
 • rodenticidů.

Počet reziduí pesticidů, která podléhají kontrole, neustále vzrůstá; s námi máte jistotu, že dodržíte nejnovější regulatorní požadavky, neboť nepřetržitě sledujeme vývoj v této oblasti. Vytvořili jsme celosvětovou síť laboratoří, v nichž rozvíjíme nejlepší testovací praxi v odvětví agrochemikálií. Úkolem našich zkušených technických pracovníků je zajistit soulad vašich produktů s regulatorními požadavky; proto testují nebezpečí výskytu pesticidů v následujících kategoriích potravin:

 • nápoje;
 • cereálie;
 • obiloviny;
 • luštěniny;
 • mléčné výrobky;
 • ryby;
 • ovoce;
 • maso;
 • zelenina.

Kontaktujte společnost SGS a informujte se, jaké služby nabízíme v oblasti testování reziduí pesticidů a jak můžeme vašim výrobkům pomoci splnit regulatorní požadavky.