Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Testování potravin a krmiv podle FSMA poskytované společností SGS - splňte všechny požadavky FSMA pro testování a verifikaci potravin a krmiv.

Americký zákon o modernizaci bezpečnosti potravin (FSMA) vyžaduje, aby systémy bezpečnosti potravin zahrnovaly mikrobiologické testování a verifikaci k prokázání, že potraviny se vyrábějí a skladují v bezpečném prostředí a že preventivní kontroly fungují podle očekávání. Specifické programy mají specifické požadavky testování. Patří k nim:

  • environmentální testování pro hotové potraviny,
  • testování ověření alergenů,
  • testování podzemní a povrchové vody na E. coli na úrovni farem,
  • testování hotových výrobků pro zajištění vyhovění legislativě.

Můžeme vám pomoci vyhovět požadavkům FSMA na environmentální monitoring a testování a verifikaci alergenů, vody a krmiv.

Proč zvolit testování potravin a krmiv podle FSMA poskytované společností SGS?

Naše služby testování a verifikace vám pomohou splnit požadavky FSMA k zajištění, že:

  • vaše nečištěná povrchová a podzemní voda vyhovuje předpisům v oblasti E. coli,
  • váš program řízení alergenů funguje podle návrhu a nedochází k výskytu žádných nedeklarovaných alergenů, které by kontaminovaly vaše produkty nebo zpracovatelské prostředí,
  • vaše programy úklidu a hygieny zabraňují průniku patogenů,
  • vaše hotové výrobky vyhovují požadavkům použitelných předpisů a jejich složky nebyly falšovány nebo pančovány.

Používáme klasické referenční i ekvivalentní rychlé metody pro testování na E. coli a detekujeme široký rozsah patogenů. Používáme sekvencování příští generace (NGS) pro ověření přítomnosti alergenů a původnosti složek potravin. V celosvětové síti našich nejmodernějších laboratoří pro potraviny a krmiva provádíme tisíce zkoušek, abychom zajistili, že vaše hotové výrobky vyhovují předpisům USA. Naši odborníci budou spolupracovat s vašimi zaměstnanci, aby zajistili, že chápou požadavky na testování podle FSMA.

Důvěryhodné služby testování od světové jedničky

Jako světová jednička v poskytování služeb pro zemědělský a potravinářský průmysl nabízíme řešení, abychom pomohli ochránit vaši značku, vybudovat důvěru spotřebitele a zajistit větší udržitelnost vašeho podniku.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více informací o našich službách v oblasti testování potravin a krmiv podle FSMA.