Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Testování radioaktivity potravin od společnosti SGS zajišťuje, že potraviny a jejich složky jsou bezpečné pro požití a vyhovují mezinárodním limitům pro obsah radionuklidů.

Nukleární katastrofy jako ve Fukušimě v roce 2011 a v Černobylu v roce 1986 posílily obavy vlád, průmyslu a spotřebitelů týkající se rizika, že potraviny a pitná voda budou kontaminovány radioaktivitou. Naše nejmodernější laboratoře pro testování radionuklidů jsou akreditovány podle ISO 17025 a mohou vám pomoci detekovat a změřit jakoukoli kontaminaci vašich produktů radioaktivitou.

Jak se radioizotopy dostanou do potravinového řetězce?

V zásadě existují tři způsoby kontaminace potravin:

  • Povrchová kontaminace radioaktivní částice se usazují na povrchu plodin a tyto pak konzumují lidé nebo zvířata.
  • Kontaminace ze země – rostliny a plodiny mohou vstřebávat kontaminaci ze země a podzemní vody
  • Kontaminace z vody - plody moře a sladkovodní produkty mohou akumulovat radioaktivní částice z kontaminované vody

Naše testovací služby vám zajistí bezpečnost produktů i osobní bezpečnost a současně minimalizují riziko nároků vyplývajících z ručení.

Jaké radioaktivní prvky lze měřit?

Lze změřit všechny radioaktivní prvky a radiaci můžeme měřit pomocí instrumentálních metod, jako je Geigerův počítač, gama spektrometr, kapalná scintilace nebo poměrové měření.

Proč si zvolit společnost SGS?

Naše odbornost testování bezpečnosti potravin v národním i mezinárodním měřítku znamená, že spolehlivě zajistíme, abyste vyhověli předpisům v oblasti bezpečnosti potravin.

Prokažte vašim spotřebitelům, dodavatelům a dalším zainteresovaným stranám prostřednictvím testování radioaktivity potravin od společnosti SGS, že jste přijali závazek v oblasti bezpečnosti potravin.