Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Testování dioxinů, polychlorovaných bifenylů (PCB) a perzistentních organických znečišťujících látek (POP) od společnosti SGS – ověřte si, že mořské plody, výrobky z vepřového masa a další bílkoviny neobsahují znečišťující látky.

EU jako mnoho zemí má přísné předpisy upravující přítomnost dioxinů, PCB a POP v potravinách a potravinových výrobcích. Dodané výrobky, které obsahují tyto znečišťující látky, budou ve svých cílových zemích porušovat zákon.

Naše služby testování a analýzy zajistí, že budete schopni prokázat vyhovění příslušným úrovním stanoveným na každém trhu.

Testování v naší světové síti zkušebních laboratoří potravin může být provedeno ve formě:

  • plynové chromatografie / hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR-GC/MS);
  • plynové chromatografie – hmotnostní spektrometrie / hmotnostní spektrometrie (GC-MS/MS).

Pokud nebude ověřena nepřítomnost dioxinů, PCB a POP, dojde k zabavení, zničení nebo stažení výrobku z trhu. Všechno z toho může zničit pověst vaší značky.

Vzhledem k tomu, že působíme po celém světě, máme znalosti z oboru, které zajistí, že vyhovíte požadavkům vašich cílových trhů. Spojte se s vaší místní kanceláří SGS, abyste se dozvěděli, jak může naše testování a analýza dioxinů a PCB podpořit vaše podnikání.