Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Splňte požadavky standardů bezpečnosti potravin prostřednictvím certifikace ISO 22000:2018 od SGS.

Certifikace ISO 22000:2018 pokrývá všechny procesy v rámci potravinového řetězce, které ovlivňují bezpečnost koncového výrobku. Norma specifikuje požadavky na komplexní systém řízení bezpečnosti potravin a také začlenění prvků Osvědčených pracovních postupů (GMP) a Analýzy rizik kritických kontrolních bodů (HACCP).

Norma ISO 22000:2018 tvoří jednotný standard pro bezpečnost potravin, který sjednocuje různé národní standardy v jeden srozumitelný soubor požadavků, které lze snadno aplikovat a které jsou uznávané po celém světě. Tato mezinárodně uznávaná norma bezpečnosti potravin může být používána všemi organizacemi v rámci potravinového dodavatelského řetězce od výroby na farmě po potravinářské služby, zpracování, transport a skladování přes balení až po maloobchod.

Naše služby certifikace ISO 22000:2018 vám pomáhají prokázat závazek v oblasti bezpečnosti potravin. Bez ohledu na to, zda jste již certifikováni podle ISO 22000 a chcete přejít na novou verzi, nebo si přejete novou certifikaci a chcete porozumět výhodám pro váš podnik, můžeme vám pomoci se vším od auditů po implementaci a školení.

Proč si zvolit certifikaci ISO 22000:2018 od SGS?

Naši zkušení, vyškolení a schopní auditoři posoudí vaši organizaci z hlediska požadavků systému řízení bezpečnosti potravin ISO 22000:2018. Certifikace ISO 22000:2018 pomůže vaší organizaci:

 • potvrdit závazek vaší organizace vůči bezpečnosti potravin 
 • snadněji prodávat vaše výrobky v rámci dodavatelského řetězce
 • zlepšit vaši konkurenční pozici na základě prokázání vašeho vyhovění normám bezpečnosti potravin
 • řídit a omezit rizika bezpečnosti potravin.

Norma ISO 22000:2018: v čem je nová?

Aktualizovaná norma ISO 22000:2018 byla zveřejněna 19. června 2018 a zavedla řadu důležitých změn. Patří k nim:

 • Jednodušší integrace: naváznost na úmluvu struktury vyšší úrovně (HLS), která se vyžaduje u všech nových nebo změněných norem a která umožňuje hlubší integraci mezi různými normami ISO. To zajišťuje daleko jednodušší zahrnutí ISO 22000:2018 do stávajícího systému řízení vycházejícího z ISO
 • Snadnější porozumění: došlo k úplné revizi požadavků normy, což zajistilo objasnění na základě nových definicí konceptů jako PRP a oPRP pro usnadnění lepšího pochopení a implementace 
 • Lepší návaznost na Kodex HACCP: pro zajištění, že se implementace bude řídit metodikou Kodexu, požadavky nyní úzce navazují na kroky Kodexu, takže tvorba HACCP je nyní začleněna do normy
 • Jednodušší implementace: specifické dokumentované informace identifikované v normě vám umožňují vytvořit soubor dokumentů, které budou vyhovovat ISO 22000:2018
 • Objasnění PDCA: ISO 22000:2018 objasňuje aplikaci cyklu PDCA (Plánuj-Proveď-Kontroluj-Jednej), takže organizace mohou zajistit, že procesy mají dostatek zdrojů a jsou řízeny a že se využijí příležitosti ke zlepšení. Revize je založena na dvou vzájemně souvisejících cyklech, systému řízení bezpečnosti potravin a výroby produktu/dodávky služby PDCA na základě zásad Kodexu HACCP.
 • Nový přístup k riziku: původně norma uvažovala pouze riziko produktu pro konečného spotřebitele na základě aplikace zásad Kodexu HACCP. V nové revizi se Kodex HACCP stále požaduje, ale bude doplněn o riziko organizace
 • Zjednodušená struktura ustanovení: aktualizace umožňuje přímočařejší přístup k implementaci, protože se řídí procesem po jednotlivých krocích

Kdy byste měli provést přechod?

Platnost normy ISO 22000:2005 vyprší v červnu 2021. Abyste zůstali certifikováni podle této normy, bude nutné provést přechod na ISO 22000:2018 do 29. června 2021.

Prověřené služby ISO 22000:2018 od předního světového poskytovatele

Jako světová jednička v oblasti certifikačních, zkušebních, inspekčních a verifikačních služeb vám nabízíme bezkonkurenční zkušenosti a odbornost v oblasti požadavků ISO 22000. Naše globální přítomnost a harmonizovaný přístup vám zajistí vstup do největší nezávislé sítě auditorů na světě.

Obraťte se na nás ještě dnes se svými požadavky ISO 22000:2018.