Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zvyšte obchodní příležitosti, řiďte a zmírněte rizika a předveďte váš hotel cestovním kancelářím i cestovatelům pomocí programu excelence v pohostinství společnosti SGS.

Mezinárodní ratingové systémy se významně liší ve formátu, klíčových ukazatelích výkonu (KPI) a transparentnosti. Náš program excelence v pohostinství vám pomáhá se zviditelnit a nabízí zákazníkům, cestovním kancelářím a pojišťovatelům nezávisle ověřené informace o bezpečnosti potravin ve vašem podniku a postupech řízení životního prostředí.

Na rozdíl od stávajících certifikačních systémů je tento program dobrovolný a vychází z pravidelných, neohlášených hodnocení podniku třetí stranou. Pomáhá zajistit, že jeho vedení zná potenciální rizika a přijímá vhodná opatření k jejich snížení.

Moduly

Tento program vychází z potřeb trhu a obsahuje jeden povinný modul, bezpečnost potravin a řadu dobrovolných modulů. Dobrovolné moduly se v současnosti vytvářejí.

Bezpečnost potravin

  • Veškeré aspekty výběru zdrojů potravin, jejich řízení a přípravy
  • Hygiena a čistota oblastí uskladnění, přípravy a podávání

Všechny dobrovolné moduly splňují specifické potřeby podniku a klientů a obsahují standardní provozní postupy (SOP) a kontrolní seznam.

Výsledky auditu lze použít pro srovnávání výkonnosti a srovnávání mezi podniky v domácím i mezinárodním měřítku. Naši auditoři mají vyrovnané výsledky bez ohledu na to, kde se nacházejí, a zajišťují tedy, že výsledky auditu jsou srovnatelné po celém světě. Klienti mohou navíc určit a analyzovat trendy pomocí nástroje Steton.

Proces

Podniky, které se účastní tohoto programu, odsouhlasí zahrnuté moduly a minimální počet zásahů a neohlášených pravidelných hodnocení. Počet hodnocení na místě se může lišit podle výkonu podniku a jeho určených rizik. Veškeré testování vzorků se provádí v akreditované laboratoři dle ISO 17025.

Značka výkonu SGS

Podniky splňující kritéria programu excelence v pohostinnosti jsou způsobilé pro certifikát shody a mohou ve svých prostorách používat značku SGS schválení výkonu a marketinkové nástroje pro zdůraznění jejich úspěchu.

Kombinace povinných a dobrovolných systémů

Náš program excelence v pohostinnosti spojuje potřeby vyhovění právním předpisům a to nejlepší z dobrovolných systémů:

  • program SGS sledování hygieny,
  • kodex Alimentarius CAC/RCP 1 – 1969 Rev. 4 (2003),
  • nutné podmínky pro HACCP,
  • Federace cestovních kanceláří – Hygiena potravin, Preferovaný kodex postupů (červen 2007),
  • Přezkoumané meze testování a pro výtěry: DIN 10516:2009-05, Hygiena potravin – Úklid a dezinfekce,
  • použitelné místní předpisy.

Proč si zvolit program excelence v pohostinství od společnosti SGS?

Díky působení v téměř každém regionu planety naši lidé mluví místním jazykem, rozumí kultuře místního trhu a pracují vyrovnaně a spolehlivě. Máme harmonizovaný přístup k poskytování služeb našim zákazníkům, který poskytuje výhodu největší nezávislé sítě odborníků v oblasti služeb pohostinství a potravin na světě.

Kontaktujte nás ještě dnes, abyste se dozvěděli více.