Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Program certifikace bezlepkových produktů (GFCP) je certifikační program dobrovolného systému řízení využívající preventivní vědecký přístup pro řízení bezpečné výroby bezlepkových potravinářských produktů. Byl vytvořen na základě konsenzu a konzultací s odborníky z potravinářského průmyslu, spotřebitelskými skupinami a státními zainteresovanými subjekty. Cílem GFCP, normy vycházející z HAACP je řešení vstupních a procesních rizik, včetně nedeklarovaného lepku v rámci vlastního prohlášení výrobce o nepřítomnosti lepku a celkového systému řízení bezpečnosti potravin.

Požadavky na certifikaci

 • Provoz musí mít zaveden auditovatelný systém bezpečnosti potravin vycházející z GMP/HACCP nebo jeho ekvivalent
 • Provoz musí projít každoročním auditem provedeným auditorskou společnosti/certifikačním orgánem s licencí GFCP. Audity GFCP lze provádět samostatně nebo ve spojení s uznávaným auditem bezpečnosti potravin, jako je jedna z auditních norem GFSI
 • Všechny výrobní provozy certifikované GFCP musí ve svých řídících systémech ověřit, že všechny hotové výrobky bez ohledu na to, zda jsou opatřeny logem GFCP, splňují požadavky na povolené množství lepku vycházející z předpisů země, kde je produkt určen ke konečnému prodeji
 • Přísady používané u produktů certifikovaných GFCP musí obsahovat do 20 ppm lepku

Normy a politiky GFCP a příručka GFCP

Kroky vedoucí k certifikaci

 1. Podejte žádost o program GFCP a získejte oficiální kopie norem a politik GFCP, příručky GFCP a další referenční materiály GFCP. Bude se účtovat jednorázový poplatek za žádost
 2. Vyplňte licenční smlouvu programu GFCP (PLA) a podrobný plán “A” GFCP a podejte je přímo u skupiny pro kontrolu alergenů (ACG)
 3. Proveďte samohodnocení nebo analýzu mezer, abyste zajistili, že je váš provoz připraven na audit na místě
 4. Rezervujte si audit u společnosti SGS, certifikačního orgánu akreditovaného podle GFCP ISO 17021-1
 5. Projděte úspěšně auditem a získejte osvědčení o uznání (COR)
 6. Udržujte platnost svého stavu uznání tak, že zajistíte, abyste vždy vyhověli požadavkům GFCP, včetně každoročního provádění auditu a aktualizace plánu“A”

Zjistěte více informací o programu GFCP

Co nabízíme

Jako přední světová společnost v oblasti inspekce, auditu, certifikace , testování a verifikace nabízí společnost SGS řadu řešení ke splnění vašich potřeb v oblasti bezpečnosti potravin:

 • Analýza mezer a posouzení před auditem: podrobný přezkum stávajícího systému řízení v oblasti alergenů/lepku vaší společnosti s porovnáním vůči GFCP
 • Certifikace: podle GFCP. Audity GFCP mohou být buď integrované (např. spolu s audity GFSI) nebo samostatné
 • Audity na míru: audit vašeho vlastního interního plánu pro bezlepkové produkty
 • Testování: vyčerpávající testování detekce lepku v potravinách za použití metody reakce polymerázového řetězce (PCR), nebo imunoenzymatické analýzy (ELISA) s cílem stanovení přítomnosti lepku při nízkých hladinách
 • Školení: školicí program vytvořený na míru tak, aby splnil vaše jedinečné požadavky a zahrnoval všechny aspekty řízení rizik v oblasti alergenů/lepku a jejich efektivní implementaci

Obraťte se na nás ještě dnes, abyste projednali své požadavky s odborníkem na bezpečnost potravin.