Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Certifikace bezlepkových produktů se symbolem přeškrtnutého zrna – samostatný audit podle normy AOECS pro bezlepkové potraviny

Sdružení evropských společností pro celiakii (AOECS) je nezisková organizace zastřešující 35 státních evropských společností pro celiakii. Jeho symbol přeškrtnutého zrna, na který se uděluje licence společnostem splňujícím požadavky normy AOECS pro bezlepkové potraviny, znamená bezpečnost pro spotřebitele. Tento symbol je propagován organizacemi pro celiakii po celém světě a je mezinárodně uznáván.

Coeliac UK, člen AOECS nabízí certifikaci symbolu přeškrtnutého zrna výrobcům potravin a nápojů a maloobchodníkům pro produkty prodávané ve Velké Británii, Evropě a po celém světě.

Základní fakta o certifikaci

 • Existují tři různé typy licence v závislosti na tom, zda mají potravinářské společnosti sídlo ve Velké Británii, v Evropě nebo po celém světě
 • Produkty opatřené symbolem přeškrtnutého zrna a všechny přísady obsažené v těchto produktech musí obsahovat do 20 mg/kg (ppm) lepku. Certifikovat lze pouze produkty obsahující více přísad nebo zpracovávané produkty, jako jsou ovocné tyčinky. Produkty obsahující pouze jednu přísadu nebo nezpracovávané produkty, jako je čerstvé ovoce, nemohou být certifikovány.
 • Výrobní provozy, kde jsou vyráběny produkty certifikované AOECS, musí projít každoročními audity a testováním hotových výrobků jednou ročně při využití akreditovaných laboratoří
 • Do certifikace lze bez dalších příplatků zahrnout další produkty kdykoli v daném roce.
 • Roční poplatek za licenci se liší podle obratu a exportu bezlepkových produktů uvedených v certifikaci.
 • Audity AOECS lze provádět samostatně nebo ve spojení s uznávaným auditem bezpečnosti potravin, včetně jakékoli z auditních norem GFSI
 • Byl vytvořen dobrovolný přídatný modul BRC (Modul 12), který se vztahuje na výrobce potravin vyrábějící bezlepkové potraviny podle normy AOECS

Kroky vedoucí k certifikaci

 1. Určete typ licence a certifikace, kterou potřebujete (EU, globální nebo Velká Británie), a pak podejte žádost. S vyplněním této žádosti nejsou spojeny žádné náklady Coeliac UK vypočte váš roční certifikační/licenční poplatek
 2. Na základě samohodnocení nebo analýzy mezer zajistěte, aby byl váš provoz připraven na audit na místě
 3. Rezervujte si audit u společnosti SGS
 4. Projděte úspěšně auditem a získejte osvědčení o vyhovění podle normy AOECS, které vydává SGS
 5. Použijte osvědčení pro dokončení žádosti o licenci a získejte právo na použití symbolu přeškrtnutého zrna
 6. Zachovejte kontinuitu certifikace na základě plánování každoročních auditů vašeho provozu a provádění nezbytného testování produktů

Zjistěte více informací o udělování licence na symbol přeškrtnutého zrna, který uděluje Coeliac UK.

Jak vám může SGS pomoci?

Nabízíme řadu řešení, které vám pomohou splnit požadavky certifikace symbolu přeškrtnutého zrna:

 • Samohodnocení: poskytujeme formulář samohodnocení vytvořený ve spolupráci s Coeliac UK, na základě kterého můžete vyhodnotit vaši připravenost pro audit na místě
 • Analýza mezer: kvalifikovaný auditor SGS poskytne podrobný přezkum stávajícího řídícího systému vaší společnosti v oblasti lepku s porovnáním vůči požadavkům normy AOECS
 • Certifikace: provedeme audit a certifikujeme podle normy AOECS za použití oficiální osnovy programu, kterou vytvořili naši odborníci ve spolupráci s Coeliac UK
 • Testování: provedeme vyčerpávající testování detekce lepku v potravinách za použití metody reakce polymerázového řetězce (PCR), nebo imunoenzymatické analýzy (ELISA) s cílem stanovení přítomnosti lepku při nízkých hladinách
 • Školení: nabízíme školení v oblasti požadavků normy AOECS a všech aspektů řízení rizik lepku a jejich efektivní implementace

Obraťte se na nás ještě dnes, abyste projednali své požadavky s odborníkem na bezpečnost potravin.