Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Systém schvalování výrobků ověřených podle kodexu je proces, kdy společnost SGS provádí audity ve výrobních závodech a testování výrobků z hlediska standardů doporučených komisí pro potravinový kodex ("Codex Alimentarius").

Díky našim nezávislým, mezinárodně uznávaným testovacím metodám a holistickému přístupu ke kvalitě výrobků vám tento systém certifikace může pomoci zajistit bezpečnost potravin a splnit požadavky regulatorních orgánů.

Komise pro Codex Alimentarius, která byla založena v 60. letech organizací Food and Agriculture Organization (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO), stanoví mezinárodně hamonizované strandardy potravin. Kodex potravinových norem, v současné době celosvětově uznávané řešení, představuje společný referenční bod pro spotřebitele, výrobce a zpracovatele potravin, vládní agentury pro kontrolu potravin i mezinárodní obchod s potravinami.

Naše testovací protokoly jsou v souladu s normami potravin, protokoly auditu a metodou analýzy rizik a kritických kontrolních bodů (HACCP) potravinového kodexu Codex Alimentarius. Navíc dodržujeme veškeré regulatorní požadavky týkající se země, kde je daný výrobek určen k prodeji. Pokud jsou místní regulatorní požadavky přísnější než normy uvedeného kodexu, musejí být výrobky v souladu s minimálními místními požadavky.

Pokud vaše společnost a výrobky úspěšně splní systém ověření podle Kodexu, můžete na obalu svého výrobku umístit značku schválení výrobku SGS na základě ověření podle Kodexu. Pečeť bezpečnosti a kvality podpoří důvěru trhu a významnou měrou posílí vaše postavení v rámci odvětví. Vzhledem k nepřetržitému monitorování kvality výrobků vám můžeme poskytnout ujištění, že zákazníci získají při každém nákupu stejnou úroveň kvality.

Používáme tento standard u celé řady kategorií výrobků, k nimž patří mimo jiné:

 • potraviny a nápoje;
 • konzervované výrobky;
 • mléčné výrobky;
 • sušené potraviny a další výrobky;
 • vejce;
 • ryby a rybí výrobky (mražené a chlazené);
 • ovoce a zelenina (čerstvá, sušená, chlazená a mražená);
 • obilné výrobky, cereálie, průmyslové pečivo, cukrovinky;
 • masné výrobky;
 • oleje a tuky;
 • potraviny určené k přímé spotřebě (čerstvé, chlazené a mražené).

Prostřednictvím pravidelných testů a auditů vám můžeme pomoci napřetržitě monitorovat a optimalizovat váš systém řízení bezpečnosti potravin a související procesy. Náš audit je zaměřený minimálně na následující oblasti:

 • zařízení;
 • závod;
 • manipulaci s hotovými výrobky a jejich balení;
 • plán identifikace rizik a kritického kontrolního bodu (HACCP);
 • označování výrobků a specifikaci procesů finálních výrobků;
 • lidské zdroje;
 • systém monitorování škůdců;
 • systém a kontrolu řízení jakosti;
 • suroviny a jejich dodavatele;
 • skladovací zařízení;
 • nakládání s odpady.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se, jakým způsobem vám může náš systém ověření výrobků podle Kodexu pomoci dodržet regulatorní požadavky a zajistit bezpečnost potravin.