Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Odborná společnost SAS (Service Allérgie Suisse) se zaměřením na prevenci a informovanost v oblasti alergií, astmatu a pokožky, vyvinula normu AHA (Alergie, Haut - kůže, Astma), která stanoví systém, proces a výrobky související s obecnými požadavky na výrobu zboží, které je identifikováno nálepkou kvality SAS.

Společnost SGS poskytuje komplexní, světově uznávanou certifikaci systému řízení alergenů (AHA), která vám zajistí soulad s tímto významným programem řízení alergenů.

Společnost SGS je lídrem v oblasti testování potravinových alergenů a posuzování rizik alergenů. Certifikát systému řízení alergenů (AHA) od společnosti SGS poukazuje na váž závazek v oblasti plnění legislativních požadavků a potřeb zákazníků pro řízení alergenů. Během certifikačního procesu se dozvíte, jak zveřejňovat vaše řádné řízení alergenů díky jasnému a vyhovujícímu značení, čímž se zvýší důvěra spotřebitelů ve váš produkt. Znalost průmyslových norem, získaná během tohoto procesu, lze snadno kombinovat s dalšími audity bezpečnosti a kvality potravin s pouze několika dodatečnými kroky.

Norma AHA obsahuje tři základní kategorie vycházející z úrovně výskytu alergenů ve vašich produktech nebo rizika potencionální expozice alergenů během výrobního procesu. Norma AHA definuje minimální požadavky pro systém řízení alergenů, které je nutné prokazatelným způsobem dodržet, aby mohlo být zboží označené štítkem kvality SAS.

Můžete jednoduše kombinovat posuzování souladu s požadavky normy AHA s jakýmkoli existujícím auditem o bezpečnosti a kvalitě potravin s pouze několika dodatečnými kroky. Spolupráce s vysoce kvalifikovanými a znalými auditory společnosti SGS vám zajistí, že vaše společnost splní požadavky normy AHA díky:

  • Ověření, že vaše výrobky jsou řádně označeny a zpracovány takovým způsobem, aby nedošlo ke kontaminaci od nevyhovujících výrobků
  • Zajištění plně zdokumentované dohledatelnosti svých produktů
  • Implementaci ze zákona povinného školení a vlastního monitorování ve vaší firmě
  • Zajištění přístupu auditora do vašeho provozu, skladu a k dokumentaci

Kontaktujte společnost SGS a dozvíte se, jak můžete snížit riziko soudních sporů a prokázat vaše odhodlání k účinnému řízení alergenů prostřednictvím cerifikace systému řízení systému řízení alergenů (AHA).