Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Ověřte prostřednictvím řízení výkonu dodavatelů, že vaši dodavatelé splňují požadavky vaší organizace na kvalitu, bezpečnost potravin, ochranu životního prostředí, pracovní a sociální odpovědnost.

SGS pomáhá maloobchodníkům, velkoobchodníkům, distributorům a společnostem poskytujícím gastronomické služby provádět audity dodavatelů potravin pro získání nezávislého hodnocení shody napříč dodavatelským řetězcem.

SGS může na základě vámi zvolených kritérií provést audity zaměřené na gastronomické služby, které zajistí, že vaši dodavatelé dodržují a zdokonalují standardy, které jste jim stanovili.

Ať již hledáte dodavatele cereálních výrobků pro svou soukromou obchodní značku nebo dodavatele sýrů pro svůj řetězec rychlého občerstvení, můžeme pomoci. Naši auditoři mají potřebné znalosti obchodu i potravinového průmyslu v oblasti působení vaší organizace. Jsme rovněž ihned k dispozici za zlomek ceny, kterou byste vynaložili na vývoj ekvivalentních vnitřních zdrojů pro zvýšení vaší účinnosti a ziskovosti. Program auditu dodavatelů od SGS vaší organizaci pomáhá: 

  • Ověřit či ohodnotit dodavatele
  • Vytvořit kvalitativně rostoucí a konzistentně pracující síť dodavatelů
  • Splnit očekávání zákazníků
  • Chránit a zvyšovat jméno vaší značky (značek)
  • Upevňovat vztahy s dodavateli a zákazníky

Ať již sídlíte kdekoliv, naši auditoři vám poskytnou hodnotu, která z nás učinila celosvětově preferovaný certifikační orgán a nezávislého hodnotitele. Služby SGS v oblasti auditů dodavatelů potravin pomáhají zajistit, že je vaše značka chráněna a že jsou zachovávány postupy napříč sítí vaší organizace.