Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS pomáhá výrobcům, maloobchodníkům, velkoobchodníkům, distributorům a společnostem poskytujícím gastronomické služby uskutečňovat programy auditu dodavatelů potravin za účelem nezávislého hodnocení shody napříč dodavatelským řetězcem.

Naši odborníci mohou posoudit výkon vašich dodavatelů jak ve srovnání s mezinárodními standardy, tak ve srovnání s vámi zvolenými kritérii a pravidly.

Naši auditoři mají potřebné znalosti v oblasti obchodu i potravinářského průmyslu, které jim umožňují provádět audity potravin druhou stranou (u dodavatele) na základě vámi zvolených kritérií. Naše služby řízení výkonu dodavatelů ověří, že vaši dodavatelé splňují požadavky vaší organizace na kvalitu, bezpečnost potravin, ochranu životního prostředí, pracovní oblast a sociální odpovědnost. Díky své globální síti a odborným znalostem můžeme provádět audity vašich dodavatelů potravin, ať vaši dodavatelé sídlí kdekoliv, aniž byste museli využít své vlastní odpovídající interní zdroje.

Vedle uvedených individualizovaných programů auditu druhou stranou rovněž podporujeme úsilí Globální iniciativy pro bezpečnost potravin (GFSI) zaměřené na zvýšení efektivity dodavatelského řetězce. Tato nezisková organizace usiluje o dosažení výše uvedeného cíle a propaguje mezi maloobchodními a gastronomickými společnostmi po celém světě přijetí uznávaných standardů nezávislého auditu, k nimž patří mimo jiné:

 • Britské maloobchodní konsorcium (BRC) - globální potravinový standard 5;
 • Certifikace systémů bezpečnosti potravin(FSSC) 22000;
 • Norma ISO 22000 - Systém řízení bezpečnosti potravin;
 • Veřejně dostupná specifikace (PAS) 220;
 • Mezinárodní potravinové normy (IFS);
 • Norma pro bezpečné kvalitní potraviny (SQF);
 • Analýza rizik a kritický kontrolní bod (HACCP).

Vedle zvýšení efektivnosti a ziskovosti pomůže náš program auditu dodavatelů potravin vaší organizaci:

 • ověřit či zhodnotit dodavatele;
 • vytvořit kvalitativně rostoucí a konzistentně fungující síť dodavatelů;
 • splnit očekávání vašich zákazníků;
 • chránit a posilovat renomé vaší značky(značek);
 • upevňovat vztahy s dodavateli a zákazníky;
 • vybudovat komplexní systém zjistitelnosti původu potravin.

Naši auditoři vám poskytnou hodnotu, díky níž jsme se stali celosvětově preferovaným certifikačním orgánem a nezávislým hodnotitelem. Informujte se, jak vám můžeme pomoct zajistit ochranu vaší značky a soulad vašich postupů v celé síti vaší organizace.