Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Audity potravin u dodavatele (tzv. audity druhou stranou) prováděné společností SGS vám umožní přesně zhodnotit výkon vašich dodavatelů a partnerů v rámci odvětví s ohledem na konkrétní požadavky a/nebo standardy daného odvětví.

Provádíme audity potravin druhou stranou dle specifických požadavků, kdy posuzujeme následující kritéria:

  • Hodnocení smluvní balicí firmy/držitele licence/dodavatele - monitorujeme vaše obchodní partnery v rámci celého dodavatelského řetězce v zájmu zajištění splnění smluvních a dalších požadavků.
    To znamená, že vaše výrobky splňují v každé fázi výroby normy kvality, bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí, práce a sociální odpovědnosti.
  • Audit podle vašich interních směrnic - monitorujeme vaši síť k zajištění shody s hodnotami a postupy definovanými ve vašich interních směrnicích.
    Tímto způsobem pomůžeme ochránit a zachovat vaši značku a dobrou pověst.

Naše audity potravin prováděné druhou stranou dle vašich specifických požadavků pomohou vašemu podniku uspět - poskytneme vám nezávislý pár očí a uší za účelem monitorování provozu. Společnost SGS zajistí všude ve světě, bez ohledu na to, kde je vaše sídlo, dodržení a zdokonalení vámi stanovených standardů vaší organizací i vašimi partnery.

Auditoři naší globální sítě znají dokonale nejen obchodní záležitosti, ale i odvětví, v němž působí vaše organizace. Po dokončení auditu přesně zhodnotíme, do jaké míry a jak důsledně dodržujete standardy kvality dle srovnávacího měřítka. Rovněž identiikujeme způsoby a metody, pomocí kterých mohou sítě vaší organizace dosáhnout požadované úrovně efektivity, a sestavíme plány zaměřené na nepřetržité zlepšování.

Společnost SGS je uznávaným poskytovatelem auditu potravin druhou stranou; naše znalosti a zkušenosti se týkají všech fází potravinového řetězce od zemědělských farem až k hotovým výrobkům v obchodech.

Chcete-li získat další informace o tom, jak vám mohou naše individualizované služby auditu druhou stranou pomoci zjednodušit vaše operace, ochránit značku a splnit požadavky mezinárodních předpisů, kontaktujte společnost SGS.