Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje záruky obchodního rizika pokrývající hmotnostní a jakostní rozdíly a obchodní rizika.

V rámci tohoto balíčku záruk poskytujících náhradu v případě výskytu specifických okolností vám nabízíme též krytí zájmu prodejce (uváděné též jako pojištění proti nepředvídaným událostem).

Námi poskytované pojištění proti nepředvídaným událostem vám poskytuje ochranu v případě, že váš zákazník (v roli dovozce) nese zodpovědnost za pojištění nebo alespoň za riziko možného poškození nebo ztráty. Vy, jako vývozce, nemusíte mít za těchto okolností přímou kontrolu nad výší pojištění sjednaného vaším obchodním partnerem. To by mohlo znamenat, že musíte mít na paměti možnou zodpovědnost pro případ nedostatečného pojistného krytí zákazníkem, nebo pokud se stane insolventním ještě před tím, než od něj obdržíte úhradu.

Abychom snížili možné riziko, kterému se tímto vystavujete, nabízíme vám pojištění proti nepředvídaným událostem.

Další služby v rámci záruky

Vedle nabídky pojištění proti nepředvídaným událostem vám nabízíme dalších řadu služeb v oblasti záruky:

  • úplné pojistné krytí
  • Plnohodnotná záruka (FOG)
  • Záruka plné kvality (FOQ)
  • Záruka odmítnutí zásilky

Chcete-li se dovědět více ohledně našeho pojištění prodejce, pojištění proti nepředpokládaným událostem a také o dalších zárukách obchodních rizik, obraťte se na společnost SGS.