Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje záruku plné kvality (FOQ), která kryje rozdíly v kvalitě zjištěné mezi nakládkou a vykládkou zásilky.

Záruka plné kvality garantuje, že kvalita vašeho přepravovaného zboží v okamžiku vykládky zůstane zachována v mezích smluvně daných parametrů. Tato záruka přináši dvojí výhodu. Za prvé, naše záruka FOQ zajistí, že nevzniknou odchylky běžné pro odběr vzorků a testovací metody. Za druhé, záruka FOQ znamená, že přebíráme odpovědnost za odchylky kvality mezi nakládkou a vykládkou za konkrétních dohodnutých podmínek.

Obě výhody vedou k tomu, že naše záruka kvality minimalizuje vaše obchodní rizika a eliminuje riziko pozdějších reklamací a finančních ztrát.

Další služby v oblasti záruky:

  • úplné pojistné krytí;
  • záruka plné váhy (FOG);
  • záruka odmítnutí zásilky
  • pojištění prodejce/pojištění proti nepředvídaným událostem.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a získejte bližší informace o těchto službách a o tom, jaké krytí poskytuje naše záruka FOQ pro případ odchylek kvality zjištěných během nakládky a vykládky.