Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

ISO 31000 Řízení rizik – Principy a směrnice je norma týkající se řízení rizik, která pomáhá velkým i malým veřejným i soukromým organizacím v efektivním řízení rizik spjatých s jejich provozem.

Efektivní strategie řízení rizik se mohou uplatnit na rizika jak s potenciálně pozitivním, tak negativním dopadem na vaše obchodní aktivity.

Porozuměním příležitostem a výzvám vyplývajícím z rizik si můžete zvýšit celkové zisky a vyhnout se negativním finančním a právním důsledkům pro váš podnik. Certifikace a školení SGS ISO 31000 v oblasti řízení rizik zhodnotí úroveň vaší výkonnosti podle těchto principů a směrnic. SGS je uznávaný globální lídr v poskytování řešení pro efektivní řízení rizik napříč všemi sektory a obory. Naše rozsáhlá celosvětová síť zahrnuje experty ve všech odvětvích. Získali jsme si dobré jméno díky komplexním a transparentním auditům řízení rizik.

Během auditu ISO 31000 naše vysoce kvalifikované týmy pečlivě analyzují všechny aspekty vaší organizace včetně vašich cílů, provozní struktury, procesů, výrobků/služeb, majetku a projektů. Zavádíme principy a směrnice ISO 31000 pro řízení rizik, abyste mohli:

  • Identifikovat a zhodnotit příležitosti a hrozby a reagovat na ně  
  • Zvýšit provozní efektivitu díky proaktivnímu řízení rizik
  • Vylepšit prevenci ztrát
  • Zavést do praxe lepší pochopení předpisů spojených s otázkami zdraví, bezpečnosti a životního prostředí  
  • Zvětšit odolnost vašeho provozu v konfrontaci se širokou škálou výzev

SGS provádí ověřování řízení rizik ISO 31000 v každé fázi životního cyklu společnosti. Zvyšte efektivitu provozu, prohlubte důvěru svých partnerů a zmírněte finanční a právní rizika prostřednictvím ověření ISO 31000. Kontaktujte nás a dozvíte se více o normě a ověřovacím procesu.