Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje služby v oblasti řízení pesticidů zpracovatelskému odvětví, skladovacím zařízením a logistickým organizacím.

Naše služby v oblasti opatření na ochranu proti škodlivým organismům chrání vaše provozovny, výrobky a zboží a zajišťují jejich soulad s příslušnými právními předpisy týkajícími se jakosti, zdraví a bezpečnosti. Tím vám pomůžeme snížit nebezpečí kontaminace a ochránit vaše dobré jméno a image značky.

Naše integrované služby v oblasti řízení pesticidů vám pomohou předcházet nebezpečím způsobeným škodlivým hmyzem a hlodavci v každé fázi dodavatelského řetězce a napříč výrobním procesem a také je odstraňovat. Tyto služby zahrnují:

 • monitorování, prevence a ozdravných opatření týkajících se
  • škodlivého hmyzu,
  • hlodavců,
  • škodlivých organismů napadajících skladované výrobky,
 • systémů v oblasti řízení netoxických pesticidů,
 • hodnocení biologických rizik,
 • dokumentovaných systémů řízení pesticidů,
 • auditu v oblasti hygienických standardů a standardů řízení pesticidů.

Naše programy v oblasti opatření na ochranu proti škodlivým organismům zakládají pracovní postupy, které vám společně s použitím pokrokových technologií umožní splňovat přísné místní a mezinárodní právní předpisy a normy.

Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak vám mohou naše služby v oblasti řízení pesticidů pomoci splňovat právní předpisy týkající se jakosti, zdraví a bezpečnosti a chránit vaše zboží napříč celým dodavatelským řetězcem.