Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Proveďte s naší společností audit dodavatelského řetězce pro geneticky nemodifikované produkty a ověřte zavedené systémy řízení jakosti od osiva po trh.

Prodej potravin a/nebo krmiv, která nejsou geneticky modifikovaná (geneticky nemodifikované produkty), znamená, že břemeno důkazu je na straně dodavatelského řetězce. Naše norma dodavatelského řetězce pro geneticky nemodifikované produkty pomáhá organizacím bez ohledu na jejich velikost dodávat produkty, které průkazně nejsou geneticky modifikované. Rozsah certifikace se může vztahovat na jediného aktéra v dodavatelském řetězci, několik aktérů nebo dokonce na celý výrobní proces.

Co certifikační norma zahrnuje?

Nabízíme nezávislou certifikaci systémů řízení jakosti od osiva po proces růstu a sklizně, transport, sběr, uskladnění, zpracování a cestu na trh. Certifikace také zahrnuje verifikaci právních požadavků týkajících se označování a sledovatelnosti geneticky modifikovaných produktů.

Na základě nařízení EU týkajících se geneticky nemodifikovaných produktů, včetně směrnice 2001/18/ES a nařízení 1829/2003 a 1830/2003 může být naše norma použita u všech procesů v dodavatelském řetězci:

  • dodávka osiva;
  • zemědělské hospodaření;
  • obchod;
  • zpracování

a také služby pro dodavatelský řetězec:

  • uskladnění;
  • doprava;
  • odběr a analýza vzorků.

Provozovatelé, kteří získají certifikaci, budou podrobeni každoročním dozorovým auditům, aby bylo zajištěno, že vyhovění je zachováno.

Certifikace dodavatelského řetězce geneticky nemodifikovaných produktů nenahrazuje vyhovění státním a mezinárodním předpisům.

Dodavatelský řetězec produktů nepocházejících z amazonského biomu

Poptávka po zemědělských produktech způsobila nepřiměřené odlesnění amazonského biomu, což vedlo ke zvýšení uhlíkových emisí a narušení biodiverzity. V důsledku toho se v roce 2006 některé organizace dohodly, že nebudou obchodovat se sójovými boby vyprodukovanými v brazilském amazonském biomu, a tato dohoda je od té doby každoročně obnovována. Naše certifikace dodavatelského řetězce produktů nepocházejících z amazonského biomu zajišťuje, že sójové boby nepocházejí z oblasti amazonského biomu. Organizace obchodující se sójovými boby brazilského původu tak nyní mohou ověřit jejich legitimitu.

Certifikace dodavatelského řetězce produktů nepocházejících z amazonského biomu nenahrazuje vyhovění státním a mezinárodním předpisům.

Certifikujte geneticky nemodifikované produkty se společností SGS. Kontaktujte nás již dnes, abyste zjistili, jak můžeme podpořit vaše podnikání.