Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Zlepšete vaše řízení bezpečnosti potravin a kvality výrobků prostřednictvím certifikace HACCP (Kritické kontrolní body analýzy rizik) od SGS.

Certifikace HACCP ihned prokazuje vaše přijetí zásad výroby nebo obchodování v duchu bezpečnosti potravin. Přístup založený na důkazu může být obzvláště přínosný, když se připravujete na audit ze strany dohlížecích orgánů nebo jiných zainteresovaných subjektů.

Prokázání skutečného přijetí zásad bezpečnosti potravin prostřednictvím shody s HACCP může rovněž přeměnit vaši značku a působit jako efektivní nástroj pro vstup na trhy, nabízejíce vstup na nové trhy po celém světe.

Naše celosvětová síť odborníků v oboru potravin provádí audity HACCP a pomáhá vám soustředit se na rizika, která ovlivňují bezpečnost potravin a hygieny. Poté je možné systematicky identifikovat výskyt těchto rizik nastavením kontrolních limitů v kritických bodech v průběhu výrobního procesu potravin.

Certifikace dle HACCP je mezinárodní standard definující požadavky efektivního řízení kvality potravin Je založen na sedmi principech:

  • Provedení analýzy biologických, chemických nebo fyzických potravinových rizik
  • Určení kritických kontrolních bodů
  • Nastavení kritických kontrolních limitů, např. minimální doba a teplota vaření
  • Ustanovení systému pro kontrolu sledování kritických kontrolních bodů
  • Nastavení nápravných opatření
  • Ustanovení ověřovacího postupu pro potvrzení efektivní činnosti systému HACCP
  • Nastavení systému vedení dokumentace a záznamů

Spolupracujte s námi pro dosažení shody s HACCP a splnění očekávání neustále se měnícího světa.