Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Prokažte prostřednictvím programu hodnocení udržitelnosti farem (FSA) udržitelnost farmářských operací.

Program FSA používaný pro samohodnocení nebo verifikaci třetích stran – vytvořený ze strany Iniciativy udržitelného zemědělství (SAI) – prokazuje udržitelné farmaření na základě kontrolního seznamu farmy. Kontrolní seznam farmy FSA se zaměřuje na osvědčené zemědělské postupy (GAP) a vychází ze tří pilířů udržitelnosti:

 • Lidé
 • Planeta
 • Zisk

Společnost v dodavatelském řetězci, která vytvořila skupinu “Farm Management Group”, může být verifikována podle programu FSA. Tyto společnosti pak mohou o svých produktech prohlašovat, že jsou částečně nebo úplně SAI bronzové, SAI stříbrné nebo SAI zlaté.

Pro koho je verifikace FSA určena?

Tento program podporuje společnosti z oboru potravin a nápojů i farmáře v celém hodnotovém řetězci potravin a nápojů s cílem dosáhnout udržitelné výroby zemědělských produktů.

Výhody

Program FSA přináší výhody v celém svém rozsahu:

 • Podporuje a zlepšuje udržitelnost produkce v celém dodavatelském řetězci
 • Zlepšuje dlouhodobé ekonomické vyhlídky
 • Umožňuje společnostem plnit požadavky klientů v oblasti sociálních a ekologických kritérií.

Produkty a služby SGS FSA

Naši odborníci v oblasti zemědělství nabízejí širokou řadu služeb na podporu programu SAI FSA, včetně:

 • Verifikačních auditů v souladu s programem FSA
 • Provádění samohodnocení na úrovni farem
 • Seminářů a školení v oblasti programu FSA (např. analýza mezer, hodnocení status quo, Osvědčený zemědělský postup, atd.)
 • Podpory implementace
 • Auditů v souladu s referenčními normami (REDcert, REDcert2, ISCC EU, ISCC PLUS, GLOBALG.A.P. atd.)

Proč si zvolit společnost SGS?

Jsme akreditováni po celém světě pro verifikaci porgramů SAI FSA a disponujeme odborností pro verifikační audity FSA pro různé zemědělské produkty. Jsme také akreditováni mnoha systémy vycházejícími z FSA.

Máme celosvětovou síť auditorů a odborníků na podporu implementace programu FSA na úrovni farem i společností a nabízíme podporu nad rámec verifikačních auditů, abychom zainteresovaným stranám pomohli pochopit a přijmout program FSA a udržitelné zemědělské postupy.

Kontaktujte společnost SGS a zjistěte, jak mohou naše služby hodnocení udržitelnosti farem SAI pomoci podpořit vaše podnikání.