Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Je nutné provést analýzu reziduí pesticidů ke stanovení případné kontaminace plodin.

Společnost SGS může pomocí nejmodernějších technologií identifikovat a kvantifikovat jednotlivé sloučeniny více než 500 pesticidů.

Rezidua pesticidů lze definovat dvěma způsoby. Jedním je nepatrné množství pesticidů, které zůstane v plodinách po sklizni. Druhým je produkt rozkladu, na který se pesticid v plodině přemění. Mezi námi používané metody analýzy reziduí aplikované u obou typů patří kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC MSMS) a plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC MS).

Naše laboratoře, v nichž provádíme analýzu reziduí, jsou provozovány na základě přísných předpisů a jsou akreditovány podle požadavků norem ISO 17025 a ISO 9001:2008. V těchto laboratořích pracují vědečtí a techničtí pracovníci s mnohaletou laboratorní praxí a s vysokoškolským vzděláním v oboru chemie, mikrobiologie a zemědělství. Stručně řečeno - dodržujeme nejpřísnější standardy globální governance.

Naše služby potvrdí, že vaše potraviny splňují světové regulatorní požadavky a limity obsahu reziduí pesticidů. Kontaktujte nás ještě dnes a získejte bližší informace.