Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Testy zaměřené na konkrétní kontaminanty v průběhu hodnotového řetězce zajistí vhodnost vašich potravinářských výrobků a krmiv ke konzumaci.

Např. melamin, antibiotika a hormony v koncentrovaném množství mohou mít škodlivé účinky na lidi i na zvířata. Pouze na základě podrobných testů kontaminantů lze určit, zda jsou přítomny výše uvedené nebo jiné konkrétní kontaminanty. Po zjištění takové kontaminace můžete odstranit příslušné zboží z výrobního a distribučního řetězce.

Naše služby monitorování kontaminantů využívají nejmodernější testovací metody, k nimž patří kapalinová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (LC MSMS), plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC MS) a polymerázová řetězová reakce (PCR).

Schválené a akreditované laboratoře

Naše laboratoře provádějící testy kontaminantů jsou akreditované normami ISO 17025 a ISO 9001:2008 a dodržují přísná provozní pravidla. Naše laboratoře, v nichž pracují vědečtí pracovníci a technici s mnohaletými laboratorními zkušenostmi a odborným vysokoškolským vzděláním v oboru chemie, mikrobiologie a agronomie, získaly také osvědčení od několika krmivářských asociací. To znamená, že naše služby testování a monitorování přítomnosti kontaminatů splňují nejvyšší standardy platné pro dané odvětví.

Kontaktujte společnost SGS ještě dnes a informujte se, jakým způsobem vám mohou naše služby testování kontaminantů pomoci ochránit bezpečnost vašich potravinářských výrobků a krmiv, minimalizovat zdravotní rizika a ochránit vaši společnost před případnými soudními spory.