Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS usnadňuje mezinárodní obchod poskytováním služeb v oblasti kontroly a testování, které ověřují vhodnost, jakost a nakládku dřevěných hoblin, pilin, pelet a pevné biomasy a biopaliv.

Přítomnost naši společnosti na celém světě znamená možnost poskytnutí našich služeb přímo u zdroje a napříč dodavatelským řetězcem, včetně všech míst realizace vývozu a dovozu. Naše společnost bere při podávání standardizovaných zpráv v úvahu stanovené právní předpisy platné pro dané odvětví, obchodování s komoditami a jejich zásilky jsou proto s naší společností méně náchylné ke sporům a méně diskutabilní.

Kontroly a související služby

 • Hodnocení lesních porostů a produkce zemědělské půdy za účelem stanovení množství biomasy dodané do elektráren
 • Projektové analýzy investic vynaložených do porostů (lesů a dalších zdrojů biomasy) a průběžné monitorování investic
 • Studie dodavatelských řetězců včetně otázek načasování, fyzického sběru, skladování a zpracování tohoto materiálu
 • Ověřování množství fyzických zásilek dodávaných zpracovatelům pelet a elektrárnám (tuzemské i zahraniční kontroly)
 • Hodnocení stavu zásob a odhad objemů (s trojrozměrným měřením) 
 • Ověřování úniku plynů ze skladovaného materiálu
 • Poskytování osvědčení výrobku - můžeme poskytovat audity a ověřovat váš provoz na základě národních a mezinárodních norem požadovaných v oblasti dodávky vašich výrobků
 • Přehledy pojištění skladovacích zařízení
 • Hodnocení zápachu
 • Vyhodnocení dopadu na životní prostředí
 • Zajištění zpráv o udržitelnosti a poskytování osvědčení

Námořní mapování

 • Finální kontroly
 • Kontroly nakládky, překládky a vykládky
 • Odběr vzorků nákladu
 • Ověřování hadic/potrubí
 • Kontroly nákladových prostor
 • Testování vlhkosti, čistoty, teploty, hustoty
 • Monitorování cizích látek (např. obaly z umělých hmot, balený materiál) a prevence při nakládání  
 • Průzkum ponoru
 • Ověření úniku plynů, zjištění fumigantů, oxidu uhelnatého a jiných nebezpečných plynů

Testování

 • Příprava vzorků
 • Ověření velikosti plesnivých kousků, kůry, kamínků
 • Čisté kalorické hodnoty (stanovení obsahu minerálních látek, vlhkosti, těkavých látek, hrubé kalorické hodnoty)
 • lignin
 • chlór, síra, dusík, uhlík, vodík, kyslík
 • Stopové množství kovů (arzén, kadmium, chróm, měď, olovo, rtuť, nikl, vanadium, zinek, benzopyren, pentachlorfenol)  
 • Rozdělen frakcí
 • Ověření úhlu a umístění
 • Velikost částic
 • Tvar (stanovení délky a průměru), velikost
 • Test trvanlivosti pelet
 • Pojiva

Obraťte se na naši společnost SGS ještě dnes a zjistěte, jak vám můžeme usnadnit váš obchod ověřením vhodnosti, jakosti a nakládky pilin, dřevěných pelet a pevné biomasy a biopaliv.