Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje služby v oblasti kontroly a testování za účelem ověření tříděného recyklovaného papíru a papírenských výrobků v souladu s nařízeními vydanými úřady tohoto odvětví, včetně Konfederace evropského papírenského průmyslu (CEPI), a mezinárodními právními předpisy.

Můžete využít naší celosvětové sítě a dobré pověsti založené na nezávislosti a přesnosti poskytovaných služeb a objednat si služby v oblasti ověření obsahu a kvality vašeho odpadního papíru.

Naše služby splňují požadavky předpisů, například evropské normy EN 643, metod č. 7 a 8 Mezinárodního sdružení průmyslu pro odstraňování tiskařské barvy (INGEDE) a Institutu pro průmyslovou recyklaci (ISRI) - úmluvy o papírenských výrobcích 2009 a PS-2009. Tento typ ověření je požadován právními předpisy v oblasti importu, které jsou platné v mnoha zemích. Kromě toho přihlížíme v rámci našeho standardizovaného podávání zpráv také k právním předpisům tohoto odvětví regulujícím obchod s danou komoditou, což omezuje možnost vzniku sporů spojených s jejími dodávkami.

Poskytujeme osvědčení o hmotnosti, nakládce, jakostní třídě, jakosti, obsahu vlhkosti, stavu balíků a balení tříděného a balíkovaného recyklovaného papíru, a to pomocí metod vizuálního a mechanického ověřování. Toto osvědčení stanovuje jakost odpadního papíru a omezuje přítomnost nepřípustných a/nebo zakázaných materiálů v nákladu (např. kovu, papíru s příměsí plastu a vosku, písku, provázků, textilu, dřeva).

Provádíme také kontroly nákladu za účelem předcházení (nebo alespoň snížení) obsahu:

  • samopropisovacího kopírovacího papíru;
  • kontaminovaného odpadního papíru z nemocnic;
  • krycích materiálů;
  • smíšeného odpadu;
  • sáčků potřísněných zbytky potravin;
  • odpadního papíru z domácností s obsahem papíru určeného k hygienickým účelům;
  • odpadního papíru z knihoven, kanceláří apod. s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB).

Obraťte se na společnost SGS ještě dnes a získejte nezávislé ověření obsahu a jakosti tříděného odpadního papíru.