Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS provádí analýzy chemického ošetření a jeho reziduí řezaného dřeva, řeziva a palet za účelem zvýšení jakosti a bezpečnosti a zajištění dodržování právních předpisů.

Přítomnost naši společnosti na celém světě znamená možnost poskytnutí našich služeb přímo u zdroje, ale také ve všech místech realizace vývozu a dovozu. Naše společnost bere při podávání standardizovaných zpráv v úvahu stanovené právní předpisy platné pro dané odvětví, obchodování s komoditami a jejich zásilky jsou proto s naší společností méně náchylné ke sporům a méně diskutabilní.

Palety

Dřevěný obalový materiál je třeba ošetřit, a tím zajistit, aby nedošlo ke kontaminaci přepravovaného zboží, zejména komodit a/nebo čerstvých výrobků určených pro spotřebu člověkem nebo zvířaty.

V rámci postupu ověřování palet určených k likvidaci testujeme možné stopy reziduí obsahující:

 • karbendazim;
 • měď (včetně jejich produktů rozkladu)
 • isothiazoly;
 • patogeny;
  • E. Coli;
  • listérie;
  • jiné zjištěné mikroorganismy;
  • pentachlorfenol (PCP);
  • polychlorované bifenyly (PCB);
  • tribromanisol (TBA);
  • tribromfenol (TBP);
  • trichlorfenol.

  Testování sloupů

  Provádíme testování sloupů a trámů (jiného řeziva) za účelem stanovení jejich chemického ošetření a ověřujeme použité konzervační metody, které jsou důležité zejména v klimatických podmínkách možného výskytu zamoření hmyzem. Pokud jsou sloupy určeny k použití v oblasti distribuce elektrické energie a pro podporu telefonních linek, poskytneme vám také hodnocení rozměrů, kontrolu jakosti a stanovení pevnosti v ohybu.

  Obraťte se na nás ještě dnes a zjistěte, jak vám mohou naše služby poskytované v oblasti chemického ošetření a jeho reziduí pomoci zvýšit jakost vašich výrobků a zlepšit dodržování bezpečnostních předpisů.