Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje řadu nezávislých laboratorních testů česané vlny a ověřuje její jakost a množství při uplatnění standardů Mezinárodní organizace pro vlnu a textil (IWTO).

Naše služby zajišťující hodnocení česané vlny zahrnují tyto certifikované testy:

 • Conditioned mass – vlna obsahuje až 20 procent vlhkosti, takže platba za vlnu probíhá na základě dohodnutého obsahu vlhkosti nebo dle nabytého obsahu vlhkosti.
 • Výtěžnost vlny – stanovuje množství čisté vlny a kontaminace rostlinným materiálem ve vzorku.
 • Střední průměr vlákna - průměrná jemnost vlny (tloušťka vlákna), což je prvořadý ukazatel kvality vlny. 
 • Barva – stanovená jako hodnoty tristimulu, běžně používaná k hodnocení jasu čisté vlny (hodnota Y) a žluti (hodnoty Y-Z).

Kromě toho poskytujeme osvědčení také pro velká množství česané vlny pro délku vlny upravenou mykáním. Z tohoto důvodu jsme přijali standardizovanou metodu simulace zpracování poločesané vlny; takto lze provést odhad střední délky vlákna po zpracování. Provádíme také další testy:

 • Obsah reziduí – množství minerálních látek a zbytkového tuku po česání, tato charakteristika udává účinnost česání
 • pH – kyselost nebo zásaditost vlny po česání ovlivňuje proces barvení, proto je pro zpracovatele vlny důležité znát hodnotu pH 
 • Rozpustnost v zásadách a rozsah bělení – rozpustnost se používá při hodnocení poškození vlákna, rozsah bělení důležitý pro určité typy zpracování 
 • Obsah dřeně – uvádí obsah dutých vláken ve vlně a jiných živočišných vláknech; dřeň způsobuje nerovnoměrné vstřebávání barvy a působí nepříznivě na vzhled oděvní vlny (u některých typů koberců však může být i žádoucím prvkem).
 • Objem – stanovuje schopnost vlákna vyplnit prostor a souvisí s odolností, což jsou důležité vlastnosti pro výrobky, jako jsou koberce, matrace a izolační materiál. 
 • Zvlnění vlákna – souvisí s objemem, stlačitelností a zkadeřením, má vliv při zpracování vlny. 
 • Rozložení průměru vlákna - informace o rozložení průměru vlákna mohou ovlivnit hodnocení pohodlí a výkonnosti zpracování. 
 • Zbytky rozpouštědel – vlna určená pro určitý trh musí být upravená pomocí rozpouštědel bez obsahu nonylfenol etoxylátu (NPEO) 
 • Ošetření proti škůdcům (molům) – toto ošetření musí být v souladu s příslušnými právními předpisy
 • Hygienické zprávy – zásilky do určitých míst vyžadují zprávu inspekce potvrzující fakt, že jakékoliv rostlinné zbytky nejsou vitální (životaschopné), jinde zase mohou být požadovány ověření o provedení sanitačního postupu  
 • Export do Iránu – tyto zásilky vyžadují hodnocení shody, což představuje provedení speciálních testů

Pro ověření jakosti a množství česané vlny z hlediska řady kritérií se prosím obraťte na společnost SGS a požádejte o informace o našich nezávislých testovacích službách.