Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

V zájmu zajištění vysoké kvality a hodnoty kašmíru je třeba vlákna změřit a zhodnotit z hlediska hustoty a tloušťky šupin, pigmentace, průměru a dalších charakteristik.

Společnost SGS má zkušenosti a odborné znalosti, které jí umožňují pracovat se dvěmi komerčně přijatelnými metodami mikroskopického měření a testování kašmíru, které jsou v současné době k dispozici: metoda optického mikroskopu a skenování pomocí elektronového mikroskopu (SEM).

Identifikace kašmíru pomocí metody optického mikroskopu

Primární výhodou testování kašmíru pomocí optického mikroskopu oproti metodě SEM je, že pracovníci mohou pozorovat vnitřní sktrukturu (nebo pigmentaci) vlákna. Tyto vlastnosti mohou pomoci odlišit kašmír od náhražek nižší kvality (např. vlny, srsti jaků apod.), které by mohla použít třetí osoba v některém z bodů zpracovatelského řetězce.

Optická metoda vychází z toho, že odborní pracovníci jsou schopni určit zvětšená vlákna na základě jejich struktury a dalších vlastností. Dodržujeme metody testování stanovené následujícími standardy:

  • Americké metody standardního testování (ASTM-D629): Standardní metody testů kvantitativní analýzy textilních materiálů) 
  • Americká asociace textilních chemiků a barvířů (AATCC-20A: Analýza vláken: kvantitativní);
  • Mezinárodní standard (ISO 17751: Kvantitativní analýza živočišných vláken pomocí mikroskopu - kašmír, vlna, speciální vlákna a jejich směsi).

Konzistentní a přesné měření

S ohledem na určité shodné prvky charakteristiky kašmíru a jiných vlněných vláken představuje použití optického mikroskopu k hodnocení těchto materiálů poněkud subjektivní proces. V zájmu zachování konzistentnosti a přesnosti mikroskopické analýzy kašmíru používáme pouze metody měření schválené pro dané odvětví a poskytujeme našim pracovníkům standardizované školení, při němž využíváme vlastní knihovnu živočišných vláken s doloženým původem.

Ve Velké Británii máme rovněž centrální pracoviště zaměřené na služby testování speciálních vláken. Toto pracoviště schválené CCMI se nepřetržitě zabývá vývojem v následujících oblastech:

  • standardizované technické postupy;
  • elektronické a fyzické vzorky vláken s doložitelným původem;
  • počítačové školení zaměřené na identifikaci vláken;
  • procesy nepřetržitého monitorování práce našich zaměstnanců.

Kontaktujte společnost SGS a informujte se, jakým způsobem vám naše služby testování vláken pomocí optického mikroskopu mohou pomoci zachovat vysokou kvalitu a hodnotu dodávek vláken.