Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Pokud je v krmivech přítomno určité množství mykotoxinů (např. aflatoxinu B1, deoxynivalenolu (DON), fumonisinu, ochratoxinu, zearalenonu, T-2 toxinu), mohou mít negativní vliv na zdraví lidí a zvířat.

Společnost SGS provádí pravidelné testy mykotoxinů v zájmu zajištění bezpečnosti krmiv a dodržení odpovídajících přísných nařízení.

Toxicita mykotoxinů se liší podle typu mykotoxinu a koncového uživatele. Námi prováděné testy mykotoxinů využívají buď metodu ELISA (enzymovou imunoanalýzu) nebo kapalinovou chromatografii s hmotnostní spektrografií (LC MSMS). Uvedené metody analýzy zajišťují vhodnou úroveň detekce a kvantifikace mykotoxinů tak, aby vaše krmiva odpovídala regulatorním požadavkům na obsah přítomných mykotoxinů.

Schválené a akreditované laboratoře

V zájmu udržení našeho dobrého jména spojeného s nezávislostí, integritou a inovací naše laboratoře zaměřené na testy mykotoxinů dodržují přísná pravidla a jsou držitelem akreditace podle norem ISO 17025 a ISO 9001:2008. Naše laboratoře, v nichž pracují vědečtí pracovníci a technici s mnohaletými laboratorními zkušenostmi a odborným vysokoškolským vzděláním v oboru chemie, mikrobiologie a agronomie, získaly také osvědčení od několika krmivářských asociací.

Vzhledem k tomu, že dodržujeme nejpřísnější standardy daného odvětví, vaše krmiva nepochybně splní místní i mezinárodní normy stanovující obsah mykotoxinů. Informujte se ještě dnes, jak vám naše služby mohou prospět.