Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Společnost SGS poskytuje záruky obchodních rizik spojených s potenciálním odmítnutím výrobků v místě určení.

K takovému případu může dojít z různých důvodů a my jsme schopni poskytnout nezbytné krytí neočekávaných ztrát, k nimž může dojít.

Na základě podmínek takovýchto dohod můžeme například zaručit hrazení nákladů potřebných k opětovnému naložení jakéhokoliv nákladu, který již byl složen. Zároveň za vás v případě nutnosti uhradíme přesměrování zásilky do jiného místa určení.

Naše záruka pro případ odmítnutí zásilky zahrnuje také možné prostoje, neboť pravděpodobně nastane zdržení oproti běžnému času povolenému pro nakládku a vykládku, a také jakékoliv snížení hodnoty nákladu. Tato opatření umožní minimalizovat riziko spojené se zámořským obchodováním a sníží vaše finanční náklady v případě vzniku problému.

Další služby v oblasti záruky:

  • Úplné pojistné krytí
  • Plnohodnotná záruka (FOG)
  • Záruka kvality (FOQ)
  • Pojištění prodejce proti nepředvídaným událostem

Chcete-li se dozvědět více ohledně naší záruky odmítnutí zásilky a dalších záruk obchodních rizik, obraťte se na společnost SGS.