Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Haitské ministerstvo pro hospodářství, finance a rozpočet vyžaduje, aby byly zásilky určené pro dovoz do země podrobeny kontrole před odesláním (PSI).

Naše společnost provádí komplexní inspekci zboží, faktur a další dokumentace, která umožní řádnou identifikaci zboží před odesláním s ohledem na:

  • kvalitu;
  • množství;
  • způsobilost dovozu;
  • vývozní tržní cenu;
  • celní zařazení;
  • ocenění pro účely celního řízení.

Tato identifikace umožňuje správné vyměření cla a daní nebo stanovení hodnoty zásilky pro devizovou kontrolu a je výhodná pro obě strany.

Jsme světovou jedničkou v kontrole zboží před odesláním a naše programy na ochranu příjmů anebo usnadnění obchodu přijalo více než 40 zemí. Prostřednictvím našeho inovačního přístupu a využití nejnovějších technologií (bezpečnostních štítků a elektronického přenosu dat) můžeme zajistit úspornější řešení a nabídnout větší výhody než kdykoli v minulosti.

Zjistěte si více informací o tom, jak vám naši místní odborníci na kontrolu zboží před odesláním mohou pomoci dovážet zboží na Haiti.