Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Inspekční služby před odesláním zboží od SGS pomáhají vládám na celém světě chránit jejich příjmy z dovozu, usnadňovat obchod a minimalizovat riziko nelegálních dovozů.

Provádíme komplexní inspekci zboží, faktur a další dokumentace jenž umožní řádnou identifikaci zboží před odesláním s ohledem na:

  • kvalitu;
  • množství;
  • zařazení celního sazebníku;
  • způsobilost dovozu;
  • vývozní tržní ceny a/nebo oceňování pro celní účely.

Tato identifikace umožňuje správné vyměření cla a daní nebo hodnotu zásilky pro devizovou kontrolu. Inspekce zboží před odesláním je také klíčem k pomoci vládám udržet soulad s dohodou WTO o stanovení celní hodnoty.

Další informace naleznete v našich pokynech pro vývozce.

Proč si zvolit SGS jako partnera pro inspekce zboží před odesláním?

V SGS je hrdá na to, že je světovým lídrem v oblasti inspekcí zboží před odesláním. Od roku 1965 přijalo naše programy na ochranu státních financí a/nebo usnadnění obchodu více než 40 zemí. Neustále se snažíme zlepšovat naše služby pro vlády s cílem urychlit tok informací k celnímu řízení, zajistit bezpečnost dokladů a snížit zpoždění dovozního procesu.

Moderní inspekce zboží před odesláním může prostřednictvím využívání inovačních přístupů a nástrojů typu bezpečnostních štítků a elektronického přenosu výsledků dosáhnout vyšší efektivity nákladů a nabídnout větší výhody než kdykoli předtím. Zjistěte si více o tom, jaké výhody vám mohou SGS služby inspekcí před odesláním zboží přinést.