Skip to Menu Skip to Search Kontaktujte nás Czech-Republic Webové stránky a jazyky Skip to Content

Služby obchodní inspekce společnosti SGS pomáhají zajistit efektivní provoz a monitorování souladu s předpisy.

Dozor nad pohybem nákladu – s měřením kvantity a kvality každé zásilky – je v příslušných odvětvích stále základním obchodním požadavkem. Používané metodologie a postupy se však v průběhu času dále rozvíjejí. Efektivní kontrola ztrát a zachování kvality nákladů pomocí standardních obchodních postupů společně s našimi vlastními inovativními procedurami, místními znalostmi a technickou podporou jsou hlavním cílem těchto služeb.

Služby obchodní inspekce od přední světové společnosti

Společnost SGS dále rozvíjí inovativní metodologie a umožňuje realizaci a ověřování měření s cílem podpořit obchodování a zároveň splňuje měnící se nároky na prostředí a různé technologie používané po celém světě.

Proč společnost SGS?

Ve světě aktivního obchodu společnost SGS přispívá k vašemu úspěšnému obchodování. Naše globální síť pracuje na monitorování a usnadnění obchodu již po mnoho desetiletí a stanovuje standardy kontroly a analýzy.

V zemědělském odvětví má stále prvořadý význam bezpečnost potravin a krmiv a pro všechny strany je naprosto zásadním požadavkem. Naše služby obchodní inspekce splňují základní požadavky směrnic GAFTA, FOSFA a PORAM a také lokální obchodní standardy, postupy a požadavky. Náš personál je vyškolen tak, aby splňoval průmyslové standardy a předpisy v podobě, v níž se aplikují na provozy provádějící měření a odběr vzorků na místní úrovni.

Součástí našich služeb obchodní inspekce jsou:

  • Inspekce čistoty
  • Průzkum škod
  • Průzkum ponoru
  • Třídění na místě
  • Dohled nad nakládkou a vykládkou
  • Měřicí služby
  • Kalibrace nádrží
  • Inspekce pro účely smluv (např. FOSFA, GAFTA)
  • Elektronické certifikáty

Naši odborníci jsou členy orgánů pro průmyslovou normalizaci a pomáhají vyvíjet, aktualizovat a upravovat průmyslové normy společně s obchodními orgány, jako jsou GAFTA, FOSFA, PORAM, a federacemi a asociacemi jako ICA, Nut and Dried Fruit Association (Asociace pro ořechy a sušené ovoce).

Zjistěte, jak může společnost SGS podporovat plynulý chod vašich provozů.